מעמד פתיחת הזמן לבחורי ישיבות פאפא בראשות כ"ק אדמו"ר מפאפא שליט"א וראשי חבורת 'קהלת יעקב' שנשאו מדברותיהם בפני הבחורים, את המשא המרכזי נשא האדמו"ר שליט"א

צילום: JDN

כינוס בחורי פאפא קיץ תשע''ב כינוס בחורי פאפא קיץ תשע''ב (1) כינוס בחורי פאפא קיץ תשע''ב (2) כינוס בחורי פאפא קיץ תשע''ב (3) כינוס בחורי פאפא קיץ תשע''ב (4) כינוס בחורי פאפא קיץ תשע''ב (5) כינוס בחורי פאפא קיץ תשע''ב (6)