ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א הגיע בשבוע שעבר לאשדוד ונשא שיחות חיזוק בהיכלי הישיבות לרגל פתיחת זמן הקיץ • גלריה

אלפי בני תורה תושבי אשדוד התרגשו בשבוע שעבר, מרן ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א הגיע לעיר ולמסע חיזוק ועידוד בני התורה.

קרא עוד:

[postim]

תחילה הגיע מרן ראש הישיבה לישיבת "עטרת צבי" שבראשותו של הגאון רבי אברהם אלטמן שליט"א, נועד עם ראש הישיבה דקות אחדות בחדרו בבנין הישיבה, וקיבל סקירה נרחבת על החומר הנלמד ועל אופי הלימוד בהיכל הישיבה.

לאחר מכן נכנס ראש הישיבה אל ההיכל, המוני התלמידים קמו בחיל ורעדה, ראש הישיבה התיישב על הבימה, ראש הישיבה הגר"א אלטמן קידם את פניו ואמר: "חז"ל אומרים אם הרב דומה למלאך השם צבקות יבקשו תורה מפיהו, ולכן ישיבת עטרת צבי, ואגודת בן תורה, מבקשים ממרן ראש הישיבה שליט"א להשמיע לנו דברי תורה ומוסר".

 ראש הישיבה פתח את משאו בדברי ה"חינוך": "בספר החינוך כותב בעניין של ספירת העומר, יש סתרי תורה מה הם טעמי המצוות, אבל יש את שורשי המצוה שאומר החינוך, שזה התועלת הפשוטה שיש לאדם מקיום המצוה, זה לא סתרי תורה, יש גם סתרי תורה, טעמים נסתרים, כמו פרה אדומה שלא יודעים את הטעם".

בסיום דבריו שעסקו בחיזוק ועידוד עמלי התורה וברוח ימי ספירת העומר, עברו מאות אברכים ובחורים על פני מרן ראש הישיבה לקבל ממנו עצה וברכה.

משם המשיך ראש הישיבה והגיע למסור שיחת חיזוק נוספת בהיכל ישיבת "וילקומיר" שעל ידי ישיבת פוניבז', שבראשותו של הגאון רבי מיכל דוד רוזובסקי שליט"א בנו של הגאון הנודע ר' שמואל רוזובסקי זצ"ל.

JDN מגיש גלריה מיוחדת ממסע החיזוק בהיכלי הישיבות 

מרן הגר''ג אדלשטיין בשיחה בישיבת וילקומירר מרן הגר''ג אדלשטיין בשיחה בישיבת וילקומירר (1) מרן הגר''ג אדלשטיין בשיחה בישיבת וילקומירר (2) מרן הגר''ג אדלשטיין בשיחה בישיבת וילקומירר (3) מרן הגר''ג אדלשטיין בשיחה בישיבת וילקומירר (4) מרן הגר''ג אדלשטיין בשיחה בישיבת וילקומירר (5) מרן הגר''ג אדלשטיין בשיחה בישיבת עטרת צבי מרן הגר''ג אדלשטיין בשיחה בישיבת עטרת צבי (1) מרן הגר''ג אדלשטיין בשיחה בישיבת עטרת צבי (2) מרן הגר''ג אדלשטיין בשיחה בישיבת עטרת צבי (3) מרן הגר''ג אדלשטיין בשיחה בישיבת עטרת צבי (4) מרן הגר''ג אדלשטיין בשיחה בישיבת עטרת צבי (5) מרן הגר''ג אדלשטיין בשיחה בישיבת עטרת צבי (6) מרן הגר''ג אדלשטיין בשיחה בישיבת עטרת צבי (7) מרן הגר''ג אדלשטיין בשיחה בישיבת עטרת צבי (8) מרן הגר''ג אדלשטיין בשיחה בישיבת עטרת צבי (9) מרן הגר''ג אדלשטיין בשיחה בישיבת עטרת צבי (10) מרן הגר''ג אדלשטיין בשיחה בישיבת עטרת צבי (11) מרן הגר''ג אדלשטיין בשיחה בישיבת עטרת צבי (12) מרן הגר''ג אדלשטיין בשיחה בישיבת עטרת צבי (13) מרן הגר''ג אדלשטיין בשיחה בישיבת עטרת צבי (14) מרן הגר''ג אדלשטיין בשיחה בישיבת עטרת צבי (15) מרן הגר''ג אדלשטיין בשיחה בישיבת עטרת צבי (16) מרן הגר''ג אדלשטיין בשיחה בישיבת עטרת צבי (17) מרן הגר''ג אדלשטיין בשיחה בישיבת עטרת צבי (18)