משלחת אדמו"רים ורבנים ביקרה ביום ג' במעונו של כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א בקרית יואל מונורו במטרה להזמינו למעמד הגדול למען "כלל ישראל" שייערך בסוף החודש • מה אמר להם האדמו"ר?

תכונה והתרגשות רבה בקרב היהדות החרדית בארה"ב לקראת המעמד האדיר למען "כלל ישראל" ביעור נגע האינטרנט והטכנולוגיה המתקדמת בעולם כולו.

קרא עוד:

[postim]

הכל החל כפי שפירסמנו כאן בJDN לפני כחצי שנה המשגיח הגה"צ רבי מתתיהו סלומון שליט"א מלייקווד נועד עם כ"ק אדמו"ר מסקולען שליט"א, ושוחח עמו על רעיון שהבזיק במוחו לקיים עצרת המונית בהשתתפות אלפי בני ישראל ובמעמד כל גדולי ישראל מכל גווני הקשת החרדית, במהלכה יישאו דברים גדולי האדמו"רים והרבנים מכל העדות והחוגים, ויסבירו את גודל הסכנה החמורה והתהומית שבאינטרנט, וזאת למען הצלת קדושת וטהרת עם ישראל.

האדמו"ר מסקולען הביע את הסכמתו למהלך, והשניים יצאו למסע הסברה בקהילות ישראל ברחבי ארה"ב, לשאת מדברותיהם בפני אדמור"ים רבני קהילות וראשי ישיבות ברחבי ארה"ב, שישכילו להבין את גודל חובת השעה ויפקחו עיניהם לנוכח הנזק האדיר שהביא האינטרנט לכלל ישראל, רבים חללים הפילה, ומאות פורקי עול תורה ומצוותך מחללי שבתות וחגים בעקבות השימוש בכלים המשחיתים הללו.

בימים אלה נערכים העסקנים להכנות האחרונות לקראת המעמד שייערך בסוף החודש ביום ראשון כ"ח אייר, משלחת רבנים ובראשם האדמו"ר מסקולען והגר"מ סלומון שליט"א מסובבת בבתי האדמו"רים והרבנים מכל גווני הקשת החרדית בארה"ב במטרה להזמינם אישית למעמד הגדול.

אמש (ג) הגיעה משלחת רבנים מעט אחרי חצות ליל לקרית יואל מונורו למעונו של כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א במטרה להזמינו להשתתף במעמד הגדול, חברי המשלחת היו כ"ק אדמו"ר מסקולען שליט"א, כ"ק אדמו"ר מוויען שליט"א, המשגיח הגה"צ רבי מתתיהו סלומון שליט"א ור"י לייקווד הגאון רבי מלכיאל קוטלר שליט"א.

האדמו"ר קיבלם בשמחה ובמאור פנים, ופתח עמם בשיחה ארוכה אודות בואם, שיחה מרתקת ונפלאה שנמשכה כשעה תמימה, האדמו"ר הסביר כי המטרה חשובה וסכנת האינטרנט גדולה וחמורה עד למאוד.

כשהציגו חברי המשלחת את דבר ההזמנה למעמד, אשר ישאו בו דברים נציגים מכל גווני הקשת, ליטאים, חסידים, ספרדים, וכו' לכל אחד ואחד בשפתו בה הוא מבין, כי חומרת הדברים חייב להישמע ולהכנס אל תוך לבו של כל משתתף באשר הוא.

האדמו"ר השיב ואמר: כי חזקה עליו ועל אבותיו הק' זצוק"ל שלא להשתתף במעמדים וטקסים בהם נשמעים נאומים בשפה לועזית כגון אנגלית, וכן נהגו הגאונים הקדושים רבן של ישראל בעל חתם סופר ובעל דברי חיים מצאנז זיע"א, אך עם זאת יקיים עצרת מיוחדת לבני קהילתו בה ישמיע את חומרת הדברים וחובת כל אחד ואחד להתרחק מהם.

בסיום דבריו עודד האדמו"ר את חברי המשלחת על היוזמה הברוכה שנטלו על שכמם, והרימו פרוייקט כה גדול למען קדושת וטהרת עם ישראל, וליווה אותם עד מחוץ לביתו.

צפו בתמונות מהפגישה ההיסטורית, צילום: סאטמאר לייוו

היסטארישע אסיפה ביי רבינו המשלחת בצאתה מבית האדמו''ר המשלחת בצאתה מבית האדמו''ר (1) המשלחת בצאתה מבית האדמו''ר (2)