JDN מסכם את 'זמן שמחתנו' עם גלריות מכל חצרות הקודש • המונים הגיעו לשמחת בית השואבה בחצר דושינסקיא ברחוב שמואל הנביא בירושלים • JDN מגיש גלריה

JDN מסכם את 'זמן שמחתנו' עם גלריות מכל חצרות הקודש • המונים הגיעו לשמחת בית השואבה בחצר דושינסקיא ברחוב שמואל הנביא בירושלים • JDN מגיש גלריהresized_DSC_0520 (800x531)resized_DSC_0522 (800x531)resized_DSC_0525 (800x531)resized_DSC_0528 (800x531)resized_DSC_0538 (800x531)resized_DSC_0540 (800x531)resized_DSC_0542 (800x531)resized_DSC_0543 (800x531)resized_DSC_0552 (800x531)resized_DSC_0555 (800x531)resized_DSC_0585 (800x531)