צפו בגלריה מרהיבה ומדהימה ממעמד ההדלקה לכבודו של רשב"י בחצר כ"ק אדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א בהשתתפות מאות חסידים אוהדים ותושבי ירושלים

צילום: שמואל דריי JDN

ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (1) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (2) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (3) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (4) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (5) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (6) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (7) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (8) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (9) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (10) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (11) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (12) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (13) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (14) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (15) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (16) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (17) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (18) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (19) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (20) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (21) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (22) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (23) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (24) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (25) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (26) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (27) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (28) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (29) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (30) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (31) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (32) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (33) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (34) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (35) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (36) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (37) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (38) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (39) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (40) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (41) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (42) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (43) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (44) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (45) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (46) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (47) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (48) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (49) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (50) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (51) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (52) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (53) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (54) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (55) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (56) ל''ג בעומר - תולדות אברהם יצחק (57)