צפו בגלריה בלעדית ומדהימה מיום ל"ג בעומר בחצר הקודש ויז'ניץ בה נראה כ"ק אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א בתפילת שחרית, במעמד החאלקע'ס לילדי החסידות, ובמנהג חץ וקשת

צילום: שוקי לרר JDN

יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (1) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (2) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (3) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (4) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (5) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (6) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (7) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (8) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (9) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (10) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (11) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (12) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (13) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (14) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (15) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (16) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (17) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (18) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (19) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (20) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (21) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (22) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (23) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (24) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (25) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (26) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (27) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (28) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (29) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (30) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (31) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (32) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (33) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (34) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (35) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (36) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (37) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (38) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (39) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (40) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (41) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (42) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (43) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (44) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (45) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (46) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (47) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (48) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (49) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (50) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (51) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (52) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (53) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (54) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (55) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (56) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (57) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (58) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (59) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (60) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (61) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (62) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (63) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (64) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (65) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (66) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (67) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (68) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (69) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (70) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (71) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (72) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (73) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (74) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (75) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (76) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (77) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (78) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (79) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (80) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (81) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (82) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (83) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (84) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (85) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (86) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (87) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (88) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (89) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (90) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (91) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (92) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (93) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (94) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (95) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (96) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (97) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (98) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (99) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (100) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (101) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (102) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (103) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (104) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (105) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (106) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (107) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (108) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (109) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (110) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (111) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (112) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (113) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (114) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (115) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (116) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (117) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (118) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (119) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (120) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (121) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (122) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (123) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (124) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (125) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (126) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (127) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (128) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (129) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (130) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (131) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (132) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (133) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (134) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (135) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (136) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (137) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (138) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (139) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (140) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (141) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (142) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (143) יום ל''ג בעומר - ויז'ניץ (144)