האם רק לי נדמה שיש כאן באתר התעלמות שיטתית ומכוונת נגד חצה"ק באיאן?
היכן ההדלקה שלהם במירון?