בשעה זו נערך מעמד ההכתרה ההיסטורי בעולם החסידות: האדמו"ר מדז'יקוב יצטרף הערב לשורת האדמו"רים בעולם החסידות • האדמו"ר מויז'ניץ בהכתרה: "אעמוד לימינך ואסייע בכל מה שאוכל"

ההיסטוריה הגדולה בעולם החסידות מתממשת בשעות אלה, תתרגלו החל מהערב הרה"צ רבי ישראל אליעזר אדלר אב"ד חסידי ויז'ניץ רחובות לא ייקרא עוד שמו אב"ד חסידי ויז'ניץ רחובות כי אם כ"ק אדמו"ר מדז'יקוב.

קרא עוד:

[postim]

במעמד מרגש והיסטורי הנערך כעת בבית מדרשם של חסידי ויז'ניץ ברחובות מוכתר הרה"צ רבי ישראל אליעזר אדלר שליט"א לרבם ומנהיגם של חסידי דז'יקוב.

משתתפים בשעה זו כ"ק אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א מי שיזם ויכתיר את האדמו"ר מדז'יקוב, עוד נראים על במת הכבוד כ"ק אדמו"רים מסלונים, קרלין וקרעטשניף, הרה"צ מנחם ארנסטר ראש ישיבות ויז'ניץ והמרא דאתרא הגאון רבי שמחה הכהן קוק, שליט"א.

בדקות אלה סיים האדמו"ר מויז'ניץ את דברות קודשו במעמד ההכתרה בהם אמר בין השאר "ראוי להקים שם וזכר לדודי (הרה"צ ר' נפתלי חיים אדלר זצ"ל מדזיקוב) מכיר אני הייטב את הרב שליט"א ( הגרי"א אדלר) ומעודד אני את ידו להקים שם וזכר לאביו זצ"ל".

עוד אמר האדמו"ר מויז'ניץ: "הרב שליט"א נכנס אליי בערב פסח ואמר לי שברצונו להקים זכר לאביו זצ"ל אמרתי לו בוודאי ובוודאי שמן הראוי לעשות זאת ואני אעמוד לימינך ואסייע בכל מה שאוכל", וסיים: "הנני מאחל לבן דודי הרב שליט"א שיזכה לעשות נחת רוח לאבותינו הק' זיע"א". עכת"ד.

בעזרת ה' על פי המתוכנן לקראת החגים יעתיק האדמו"ר מדז'יקוב את מקום מגוריו מ"רחובות" ל"ביתר עילית" שם יקבע האדמו"ר את משכנו ויקים את מוסדותיו הקדושים לשם ולתפארת בית דז'יקוב – ויז'ניץ בברכתו ובעידודו של כ"ק אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א.

צפו בוידאו ובגלריה מרהיבה מהמעמד ההיסטורי צילום: שוקי לרר JDN


הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (2)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (1)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (3)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (4)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (5)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (6)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (7)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (8)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (9)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (10)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (11)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (12)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (13)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (14)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (15)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (16)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (17)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (18)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (19)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (20)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (21)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (22)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (23)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (24)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (25)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (26)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (27)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (28)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (29)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (30)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (31)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (32)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (33)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (34)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (35)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (36)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (37)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (38)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (39)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (40)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (41)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (42)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (43)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (44)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (45)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (46)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (47)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (48)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (49)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (50)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (51)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (52)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (53)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (54)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (55)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (56)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (57)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (58)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (59)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (60)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (61)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (62)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (63)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (64)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (65)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (66)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (67)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (68)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (69)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (70)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (71)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (72)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (73)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (74)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (75)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (76)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (77)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (78)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (79)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (80)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (81)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (82)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (83)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (84)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (85)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (86)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (87)
הכתרת האדמו''ר מדז'יקוב (88)