קהל רב מתושבי בורו פארק נטלו חלק בטיש הילולא לרשב"י בליל ל"ג בעומר שערך הגה"צ רבי שלמה אליעזר שיק שליט"א ממנהיגי חסידות ברסלב ביבניאל • הטיש שולב עם סעודת הודיה להחלמתו המהירה מהאירוע הלבבי הקשה שחווה לפני שבועות אחדים

צילום: JDN

מוהרא''ש שיק טיש ל''ג בעומר מוהרא''ש שיק טיש ל''ג בעומר (1) מוהרא''ש שיק טיש ל''ג בעומר (2) מוהרא''ש שיק טיש ל''ג בעומר (3) מוהרא''ש שיק טיש ל''ג בעומר (4) מוהרא''ש שיק טיש ל''ג בעומר (5) מוהרא''ש שיק טיש ל''ג בעומר (6) מוהרא''ש שיק טיש ל''ג בעומר (7)