כ"ק אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א שהגיע הערב (ב) לביקור ראשון בעיר רחובות מאז הוכתר לאדמו"ר כדי להשתתף במעמד ההכתרה ההיסטורי של בן דודו האדמו"ר מדז'יקוב, הגיע לפני המעמד לביקור בבית כ"ק אדמו"ר מקרעטשניף שליט"א השניים שתו לחיים ושוחחו זמן רב בענייני הזמן והשעה לאחר מכן ליווה האדמו"ר מקרעטשניף את אורחו החוצה • גלריה

צילום: שוקי לרר JDN

האדמו''ר מויז'ניץ בביקור אצל קרעטשניף האדמו''ר מויז'ניץ בביקור אצל קרעטשניף (1) האדמו''ר מויז'ניץ בביקור אצל קרעטשניף (2) האדמו''ר מויז'ניץ בביקור אצל קרעטשניף (3) האדמו''ר מויז'ניץ בביקור אצל קרעטשניף (4) האדמו''ר מויז'ניץ בביקור אצל קרעטשניף (5) האדמו''ר מויז'ניץ בביקור אצל קרעטשניף (6) האדמו''ר מויז'ניץ בביקור אצל קרעטשניף (7) האדמו''ר מויז'ניץ בביקור אצל קרעטשניף (8) האדמו''ר מויז'ניץ בביקור אצל קרעטשניף (9) האדמו''ר מויז'ניץ בביקור אצל קרעטשניף (10) האדמו''ר מויז'ניץ בביקור אצל קרעטשניף (11) האדמו''ר מויז'ניץ בביקור אצל קרעטשניף (12) האדמו''ר מויז'ניץ בביקור אצל קרעטשניף (13) האדמו''ר מויז'ניץ בביקור אצל קרעטשניף (14) האדמו''ר מויז'ניץ בביקור אצל קרעטשניף (15) האדמו''ר מויז'ניץ בביקור אצל קרעטשניף (16) האדמו''ר מויז'ניץ בביקור אצל קרעטשניף (17) האדמו''ר מויז'ניץ בביקור אצל קרעטשניף (18) האדמו''ר מויז'ניץ בביקור אצל קרעטשניף (19) האדמו''ר מויז'ניץ בביקור אצל קרעטשניף (20) האדמו''ר מויז'ניץ בביקור אצל קרעטשניף (21) האדמו''ר מויז'ניץ בביקור אצל קרעטשניף (22) האדמו''ר מויז'ניץ בביקור אצל קרעטשניף (23) האדמו''ר מויז'ניץ בביקור אצל קרעטשניף (24) האדמו''ר מויז'ניץ בביקור אצל קרעטשניף (25) האדמו''ר מויז'ניץ בביקור אצל קרעטשניף (26) האדמו''ר מויז'ניץ בביקור אצל קרעטשניף (27) האדמו''ר מויז'ניץ בביקור אצל קרעטשניף (28) האדמו''ר מויז'ניץ בביקור אצל קרעטשניף (29) האדמו''ר מויז'ניץ בביקור אצל קרעטשניף (30) האדמו''ר מויז'ניץ בביקור אצל קרעטשניף (31) האדמו''ר מויז'ניץ בביקור אצל קרעטשניף (32) האדמו''ר מויז'ניץ בביקור אצל קרעטשניף (33) האדמו''ר מויז'ניץ בביקור אצל קרעטשניף (34) האדמו''ר מויז'ניץ בביקור אצל קרעטשניף (35) האדמו''ר מויז'ניץ בביקור אצל קרעטשניף (36) האדמו''ר מויז'ניץ בביקור אצל קרעטשניף (37) האדמו''ר מויז'ניץ בביקור אצל קרעטשניף (38) האדמו''ר מויז'ניץ בביקור אצל קרעטשניף (39) האדמו''ר מויז'ניץ בביקור אצל קרעטשניף (40) האדמו''ר מויז'ניץ בביקור אצל קרעטשניף (41) האדמו''ר מויז'ניץ בביקור אצל קרעטשניף (42)