צפו בטיש הילולא דרשב"י ביום ל"ג בעומר בראשות כ"ק אדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א בהיכל בית מדרשו בבורו פארק

צילום: JDN

ל''ג בעומר - צאנז קלויזנבורג ל''ג בעומר - צאנז קלויזנבורג (1) ל''ג בעומר - צאנז קלויזנבורג (2)