מאות חסידי פאפא נטלו חלק בעצרת מיוחדת שנערכה על ידי קהל ומוסדות קהלת יעקב פאפא, למען החינוך הטהור, בראשות כ"ק אדמו"ר מפאפא שליט"א שנשא את המשא המרכזי בעצרת בענייני חינוך

צילום: JDN

פאפא - עצרת חינוך פאפא - עצרת חינוך (1) פאפא - עצרת חינוך (2) פאפא - עצרת חינוך (3)