היום ב' סיון ימלאו 75 שנה להסתלקותו של כ"ק אדמו"ר הגה"ק בעל מנחת אלעזר ממונקאטש זיע"א • לרגל יומא דהילולא JDN מגיש בפניכם תמונות ארכיון מבעל ההילולא

ארכיון JDN

הרה''ק ממונקאטש זיע''א הרה''ק ממונקאטש זיע''א (1) הרה''ק ממונקאטש זיע''א (2) הרה''ק ממונקאטש זיע''א (3) הרה''ק ממונקאטש זיע''א (4) הרה''ק ממונקאטש זיע''א (5) הרה''ק ממונקאטש זיע''א (6) הרה''ק ממונקאטש זיע''א (7) הרה''ק ממונקאטש זיע''א (8) הרה''ק ממונקאטש זיע''א (9) הרה''ק ממונקאטש זיע''א (10) הרה''ק ממונקאטש זיע''א (11) הרה''ק ממונקאטש זיע''א (12) הרה''ק ממונקאטש זיע''א (13) הרה''ק ממונקאטש זיע''א (14) הרה''ק ממונקאטש זיע''א (15) הרה''ק ממונקאטש זיע''א (16) הרה''ק ממונקאטש זיע''א (17) הרה''ק ממונקאטש זיע''א (18) הרה''ק ממונקאטש זיע''א (19) הרה''ק ממונקאטש זיע''א (20) הרה''ק ממונקאטש זיע''א (21) הרה''ק ממונקאטש זיע''א (22) הרה''ק ממונקאטש זיע''א (23) הרה''ק ממונקאטש זיע''א (24) הרה''ק ממונקאטש זיע''א (25) הרה''ק ממונקאטש זיע''א (26)