ערב ראש חודש סיון בחצר כ"ק אדמו"ר מלעלוב שליט"א, בשעות הבוקר נשא האדמו"ר שיחת הכנה לקראת חג השבועות, לאחר מכן עלה עם חסידיו להר הזיתים שם קרא את תפילת השל"ה בסמוך לציון אבותיו הק' בית לעלוב זיע"א, בערב ערך סעודת ר"ח בירושלים • גלריה

צילום: JDN

האדמו''ר מלעלוב - ער''ח סיון האדמו''ר מלעלוב - ער''ח סיון (1) האדמו''ר מלעלוב - ער''ח סיון (2) האדמו''ר מלעלוב - ער''ח סיון (3) האדמו''ר מלעלוב - ער''ח סיון (4) האדמו''ר מלעלוב - ער''ח סיון (5) האדמו''ר מלעלוב - ער''ח סיון (6) האדמו''ר מלעלוב - ער''ח סיון (7) האדמו''ר מלעלוב - ער''ח סיון (8) האדמו''ר מלעלוב - ער''ח סיון (9) האדמו''ר מלעלוב - ער''ח סיון (10) האדמו''ר מלעלוב - ער''ח סיון (11) האדמו''ר מלעלוב - ער''ח סיון (12) האדמו''ר מלעלוב - ער''ח סיון (13) האדמו''ר מלעלוב - ער''ח סיון (14) האדמו''ר מלעלוב - ער''ח סיון (15) האדמו''ר מלעלוב - ער''ח סיון (16) האדמו''ר מלעלוב - ער''ח סיון (17) האדמו''ר מלעלוב - ער''ח סיון (18) האדמו''ר מלעלוב - ער''ח סיון (19) האדמו''ר מלעלוב - ער''ח סיון (20) האדמו''ר מלעלוב - ער''ח סיון (21)