הגאון הרב ניסים דרעי ראש כולל מפעל הש"ס צאנז בירושלים ביקר השבוע בבתי גדולי ישראל והעניק להם את ספרו החדש 'ראש פינה' על ד' חלקי שו"ע שראה אור בימים האחרונים • צפו בגלריה הגר"נ דרעי בבית מרנן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, הגר"ח קנייבסקי, הגר"ש אויערבאך, הגרב"ד פוברסקי והגר"ג אדלשטיין ר"י פוניבז', ובבית הגר"נ קרליץ, שליט"א

צילום: JDN

הרב אוירבך עם הראש פינה (5) הרב אוירבך עם הראש פינה (8) הרב אידלשטיין עם הראש פינה (10) הרב פוברסקי עם הראש פינה (7) הרב קנייסקי עם הראש פינה (3) הרב קרליץ עם הראש פינה (21) הרב שטיינמן עם הראש פינה (10) הרב שטיינמן עם הראש פינה (13)