האדמו"ר מבאבוב: 'ילד שיש אינטרנט בביתו לא יחונך במוסדותנו'

אומר ועושה: בנאום שנשא כ"ק אדמו"ר מבאבוב שליט"א במהלך דינר שנתי למען איחוד מוסדות באבוב התבטא בחריפות נגד השימוש באינטרנט וקרא לאכוף ולציית לפסקו של מרן פוסק הדור בכינוס כלל ישראל • התמליל המלא מדברות קודשו

 • "עזרו לנו לצאת מפה" שמונה יתומים זועקים לעזרה

  תוכן מקודם

 • אתה מחונן ובעל יכולות גבוהות? יש לנו משהו לספר לך

  תוכן מקודם

 • "הבית בבני ברק" משפחת הערליך בימים יפים יותר

  תוכן מקודם

 • "אבא, תחזור!" מראות קשים בבית האבלים של משפחת יעקובזון.

  תוכן מקודם

ביום שני האחרון התכנסו אלפי חסידי באבוב למעמד 'קשר אחד', דינר השנתי לטובת איחוד מוסדות באבוב בבורו פארק, כשבשיאו זכו קהל המשתתפים לשמוע דברי אלוקים חיים, דברות קודש חוצבים להבות אש, מפיו של רבם האדמו"ר מבאבוב, אשר דיבר והזהיר נחרצות, בענין החיוב לציית לפסקם של גדולי ישראל אתמול ביום ראשון בערב בכינוס כלל ישראל ההיסטורי.

קרא עוד:

[postim]

האדמו"ר מבאבוב אשר היה מהנחשונים מבין גדולי ישראל, אשר מיד ענה לקריאת כ"ק אדמו"ר מסקולען שליט"א והגה"צ רבי מתתיהו סלומון משגיח ישיבת לייקווד, וציווה לחסידיו להשתתף בכינוס, ואף ערך אסיפה לעסקני החסידות לעזור ולסייע בכל מה שאפשר להצלחת הכינוס, כעת לאחר המעמד ההיסטורי, המשיך האדמו"ר את הפעילות למנוע את המשחית והמגפה הרוחנית מבני קהילתו.

בדרשה שנשא האדמו"ר בפני חסידיו בדינר, הזכיר האדמו"ר שרק אתמול בערב עמדנו כולם, יחד עם עשרות אלפי ישראל ואם כ"כ הרבה גדולי ישראל אדמורי"ם, רבנים, וראשי ישיבות, בכינוס כלל ישראל,  אשר כולם התכנסו ביחד בענין הנחוץ והיסודי איך מטפלים בנסיון הקשה של הדור שזה האינטערנט.

האדמו"ר המשיך בדרוש נחמד וציטט מספרים הק' במיוחד מזקינו מרן הדברי חיים זי"ע, שהאלוקים בורא את הקליפות רק שבני ישראל יצטרכו ללחום נגדם, ולפי הנראה זה אותו קליפה של קליפת יוון שגם לוחמת בקדושת ישראל, וגם מכניס אפיקורסות, והאדמו"ר המשיך שרואים שזה לוקח מהאיש את הראש, הוא נמצא בעולם אחר, כל אחד בבחינה אחרת, אבל יש לזה כוח המושך, זה מושך את האדם מן הקדושה, גם אם הוא לא משתמש עם כלי זה לאיסורים חמורים ר"ל, אבל חוץ מזה יש לרוב לצערינו אנשים אשר הגיעו לתהום לבאר שחת וירדו מהדרך הקדושה אך ורק ע"י כלי זה,  ועוד בכלי הזה יש אפשרות להגיע לאלפי מאמרי מינות ואפיקורסות ויש אנשים שאכן נתפסו בזה לצערינו.

כן אמר האדמו"ר, אבל ב"ה כמו שפעם במלחמת יוון ששם שלח הקב"ה את החשמונאים, שמבסירות נפש ביטלו אז את קליפה זו, כמו שכתוב בספה"ק שרק על ידי מסירות נפשם של החשמונאים זכו אז לשבור את כוח הקליפה, וכמו שהד"ח כותב, בגלל שפגעו אז בתורה הק', אז התורה הק' היא בעצמה לחמה ונקמה בקליפת היוונים, והמשיך, ב"ה שיהודים יראים ושלמים התכנסו אתמול זה כוח התורה, התורה הקדושה צעקה ליהודים, 'אנא תצילו שלא אלך לאיבוד', כי הקליפה הזאת לוחמת בכל התורה כולו.

וכאן המשיך הרבי והביא את פסקו של מרן פוסק הדור הגאון האדיר רבי שמואל הלוי וואזנר, ואמר: "גדול הדור, מחותני שיהיה בריא רבי שמואל וואזנר ה' יאריך ימיו ושנותיו, עשה גדרים וסייגים, והעמיד את ההלכה על פי התורה, אשר ההלכה דורשת אותו, הכל קיבל צורה חדשה ותוקף חזרה, וכלנו מקבלים את זה באימה וביראה".

האדמו"ר ציטט את הגר"ש שכל היתר השתמשות בכלי זו, זה רק לצורך פרנסה, ואין לעשות בו שום שימוש חוץ מהנוגע לפרנסתו, ומה שלא אסור לעשות בו, וגם אם משתמש בו לצרוך פרנסתו, זה רק עם מסנן טוב, וכן הדגיש האדמו"ר על דברי הגר"ש שאין להיכנס בבית אשר יש בו אינטרנט שאינו עפ"י גדרים וסייגים שרק עכשיו קבעו, ואם גדולי ישראל נמנו וגמרו וקבעו הלכות והתנהגות בענין מסובך זו, אין לאף אחד לפרוץ גדר בו.

והמשיך, אתמול בכינוס דרשו ממוסדות התורה, שאין להכניס ילד שהוריו מחזיקים בביתם כלי זה שלא עפ"י ההלכה, והולכים לשמור על זה מאוד, ואמר: "אני רוצה לבקש, ולהזהיר, שאם מנהלים יפסקו שילד מקומו אינו בהמוסדות, שלא יבואו לרב (גיסי) עבור פרוטקציה, או לחשוב שאולי אצלי יקבל פרוטקציה, בד"כ בעניינים אלו גיסי הגה"צ האבד"ק שליט"א עומד בראש, יהיה איך שיהיה, שלא יבואו ואין על מה לבוא, כי הדלת סגורה על זה, אין להשיב, אין פשרות, עם עמלק לא עושים פשרות, מחה תמחה את זכר עמלק אין פשרות בזה.

"במיוחד צריכים להדגיש, אולי שם זה אפילו יותר נפרץ", המשיך הרבי, "בטלפונים, אין שום תירוץ, אין להחזיק אינטרנט על הטלפון!" וכן הקהילות הקדושות מטכסים עצה כעת בעניינים אלו, והשם יהיה בעזרם שאכן ישיגו עצות טובות שלא יהיה קשה לאלו שצריכים את זה עבור ענייני מסחר, ואני מקווה שכשזה יצליח להמשיך בזה, וסיים האדמו"ר, וע"י זה שיהודים מצייתים לדבריהם של חכמי הדור, מגיע גם ברכה מיוחדת מהשמיים לשמירה, וכולנו צריכים שמירה לנו לבננו, ולדורות הבאים, ובזכות זה שאנו נלך אחר הוראותיהם, ולא נחפש פשרות בזה, יעזור הקב"ה ויהיה לנו שמירה בכל העניינים.

דבריו של הרבי השפיעו וחדרו מיד אל לב החסידים בכל רחבי העולם, ואלו שהחזיקו טלפונים עם אינטרנט (כאשר בארה"ב עדיין לא קיים טלפונים כשרים), מתקינים מסננים, וגם הרבה הורים שרוצים ללכת בדרך התורה ולהמשיך לשלוח את בניהם למוסדות באבוב המפוארים, מוציאים בזה אחר זה את האינטרנט מהבית, ואלו שצריכים עבור פרנסה ומסחר פועלים לפי פיסקו של מרן פוסק הדור בעל שבט הלוי  שליט"א ומתקינים מסננים ומכשירים את המחשבים.

 צפו בגלריה מהדינר לטובת איחוד מוסדות באבוב, בו נשא האדמו"ר את דברות קודשו

דינר השנתי קשר אחד - באבוב דינר השנתי קשר אחד - באבוב (1) דינר השנתי קשר אחד - באבוב (2) דינר השנתי קשר אחד - באבוב (3) דינר השנתי קשר אחד - באבוב (4) דינר השנתי קשר אחד - באבוב (5) דינר השנתי קשר אחד - באבוב (6) דינר השנתי קשר אחד - באבוב (7) דינר השנתי קשר אחד - באבוב (8) דינר השנתי קשר אחד - באבוב (9) דינר השנתי קשר אחד - באבוב (10) דינר השנתי קשר אחד - באבוב (11) דינר השנתי קשר אחד - באבוב (12) דינר השנתי קשר אחד - באבוב (13) דינר השנתי קשר אחד - באבוב (14) דינר השנתי קשר אחד - באבוב (15) דינר השנתי קשר אחד - באבוב (16) דינר השנתי קשר אחד - באבוב (17) דינר השנתי קשר אחד - באבוב (18) דינר השנתי קשר אחד - באבוב (19) דינר השנתי קשר אחד - באבוב (20) דינר השנתי קשר אחד - באבוב (21) דינר השנתי קשר אחד - באבוב (22) דינר השנתי קשר אחד - באבוב (23) דינר השנתי קשר אחד - באבוב (24) דינר השנתי קשר אחד - באבוב (25) דינר השנתי קשר אחד - באבוב (26) דינר השנתי קשר אחד - באבוב (27)

4 תגובות

מעמד מיוחד במיוחד!!!

שמעתי שהם הדפיסו את כל הדברות קודש זה היה ממש קול חוצב להבות אש מי שלא שמע את זה יצלצל לקול באבוב ושם ישמע הדרשה ויהיה לו חיזוק גדול ברוחניות.

ר' איצ'ה שטראם, כל הכבוד לך על קבלת העיטור מידי האדמו"ר שליט"א

מה עם הדין תורה? יש פסק?

Comments are closed.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן

logsuz shell indir instagram takipçi satın al ucuz gündem haber Pubg mobile cephaneleri takipçi satın al leke kremi aktif takipçi php shell