בשמחת החתונה לבת המשפיע הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א השתתפו אלפי מבקשי תורה וחסידות וצמאים לדבר השם, ובראשם אדמו"רים ורבנים, ראשי ישיבות ומשפיעים

אלפי מבקשי תורה וחסידות נהרו ביום רביעי האחרון לעבר האודיטוריום בשכונת רמת אלחנן בבני ברק שם התקיימה שמחת הנישואין לבת המשפיע הרה"צ רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א.

קרא עוד:

[postim]

השמחה הגדולה הרקיעה שחקים, וההמון החוגג רקדו עד כלות הכוחות בעת שהמשפיע הרה"צ שליט"א עורר את הקהל בדברי חסידות בגודל השמחה הנשפעת בשמחות הצדיקים, כשהאבות הקדושים יורדים משמי מעל לחגוג עם צאצאיהם, והם מורידים עמם שפע שמחות לרוב ומחלקים אותם בין המשתתפים, שעה ארוכה רקדו הקהל הרחב כאשר המשפיע שליט"א מעודד את הקהל בדרכו הייחודית והעילאית.

טרם ניגש לרקוד עם בתו הכלה את ריקוד המצוה טאנץ כנהוג, עורר שוב את הקהל בדברי כיבושין ובירך מעומקא דלבא את הקהל הגדול בשפע רב ברכות וישועות.

הציבור עבר עם פתקאות להזכירם לישועה ורחמים, ואחרי שעה ארוכה של ניגוני התעוררות ניגש המשפיע שליט"א ואחז באבנט ורקד טפח מעל הקרקע בהתלהבות עצומה ובדבקות עילאית, כאשר הציבור מעודד את הריקוד בשירה אדירה ובריקודים סוחפים טפח וטפחיים מעל הקרקע, איש לא נותר קפוא על מקומו, כולם ללא יוצא מן הכלל רקעו ברגליהם ומחאו כף אל כף.

צפו בגלריה מהמשמחה, צילום: שוקי לרר JDN

שמחת נישואי בת ר' אלימלך בידרמן שמחת נישואי בת ר' אלימלך בידרמן (1) שמחת נישואי בת ר' אלימלך בידרמן (2) שמחת נישואי בת ר' אלימלך בידרמן (3) שמחת נישואי בת ר' אלימלך בידרמן (4) שמחת נישואי בת ר' אלימלך בידרמן (5) שמחת נישואי בת ר' אלימלך בידרמן (6) שמחת נישואי בת ר' אלימלך בידרמן (7) שמחת נישואי בת ר' אלימלך בידרמן (8) שמחת נישואי בת ר' אלימלך בידרמן (9) שמחת נישואי בת ר' אלימלך בידרמן (10) שמחת נישואי בת ר' אלימלך בידרמן (11) שמחת נישואי בת ר' אלימלך בידרמן (12) שמחת נישואי בת ר' אלימלך בידרמן (13) שמחת נישואי בת ר' אלימלך בידרמן (14) שמחת נישואי בת ר' אלימלך בידרמן (15) שמחת נישואי בת ר' אלימלך בידרמן (16) שמחת נישואי בת ר' אלימלך בידרמן (17) שמחת נישואי בת ר' אלימלך בידרמן (18) שמחת נישואי בת ר' אלימלך בידרמן (19) שמחת נישואי בת ר' אלימלך בידרמן (20) שמחת נישואי בת ר' אלימלך בידרמן (21) שמחת נישואי בת ר' אלימלך בידרמן (22) שמחת נישואי בת ר' אלימלך בידרמן (23) שמחת נישואי בת ר' אלימלך בידרמן (24)