בנה ביתך כבתחילה • גדולי ישראל עלו לרגל • מרהיב

צלם JDN הנציח את גדולי ישראל עולים לכותל המערבי בימי החג • בפנים: מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב שליט"א, כ"ק מרן האדמו"ר מגור שליט"א ועוד עשרות • גלריה ענקית לפי סדר הימים

דילוג לתוכן