תיעוד: שמחת האירוסין לנינת מרן פוסה''ד הגרי''ש אלישיב שליט''א נכדה לחתנו הגר''י זילברשטיין שליט''א רבה של רמת אלחנן בת בנו הרה''ג ר' אברהם יעקב זילברשטיין שליט''א ר''כ "קצות החושן" ב"ב עם נין כ''ק אדמו''ר מהריא"ל מבוטושאן זצ"ל

שמחת האירוסין לנין הגרי''ש אלישיב שמחת האירוסין לנין הגרי''ש אלישיב (1) שמחת האירוסין לנין הגרי''ש אלישיב (2) שמחת האירוסין לנין הגרי''ש אלישיב (3) שמחת האירוסין לנין הגרי''ש אלישיב (4) שמחת האירוסין לנין הגרי''ש אלישיב (5) שמחת האירוסין לנין הגרי''ש אלישיב (6) שמחת האירוסין לנין הגרי''ש אלישיב (7) שמחת האירוסין לנין הגרי''ש אלישיב (8)