מאות חסידי נדבורנה ומודז'יץ נטלו חלק הבוקר (ד) בשמחת הברית לנכד כ"ק אדמו"ר מנדבורנה שליט"א בן לבנו הרה"צ יוסף דוד רוזנבוים חתן כ"ק אדמו"ר ממודז'יץ שליט"א • השמחה הגדולה נחוגה בבית המדרש הגדול בקרית נדבורנה, האדמו"ר ממודז'יץ כובד בסנדקאות, האדמו"ר מנדבורנה בעמידה לברכות, והאדמו"ר מנדבורנה ביתר כובד בסנדק מעומד • גלריה

צילום: שוקי לרר JDN

שמחת הברית בחצרות נדבורנה - מודז'יץ שמחת הברית בחצרות נדבורנה - מודז'יץ (1) שמחת הברית בחצרות נדבורנה - מודז'יץ (2) שמחת הברית בחצרות נדבורנה - מודז'יץ (3) שמחת הברית בחצרות נדבורנה - מודז'יץ (4) שמחת הברית בחצרות נדבורנה - מודז'יץ (5) שמחת הברית בחצרות נדבורנה - מודז'יץ (6) שמחת הברית בחצרות נדבורנה - מודז'יץ (7) שמחת הברית בחצרות נדבורנה - מודז'יץ (8) שמחת הברית בחצרות נדבורנה - מודז'יץ (9) שמחת הברית בחצרות נדבורנה - מודז'יץ (10) שמחת הברית בחצרות נדבורנה - מודז'יץ (11) שמחת הברית בחצרות נדבורנה - מודז'יץ (12) שמחת הברית בחצרות נדבורנה - מודז'יץ (13) שמחת הברית בחצרות נדבורנה - מודז'יץ (14) שמחת הברית בחצרות נדבורנה - מודז'יץ (15) שמחת הברית בחצרות נדבורנה - מודז'יץ (16) שמחת הברית בחצרות נדבורנה - מודז'יץ (17) שמחת הברית בחצרות נדבורנה - מודז'יץ (18) שמחת הברית בחצרות נדבורנה - מודז'יץ (19) שמחת הברית בחצרות נדבורנה - מודז'יץ (20) שמחת הברית בחצרות נדבורנה - מודז'יץ (21) שמחת הברית בחצרות נדבורנה - מודז'יץ (22) שמחת הברית בחצרות נדבורנה - מודז'יץ (23) שמחת הברית בחצרות נדבורנה - מודז'יץ (24) שמחת הברית בחצרות נדבורנה - מודז'יץ (25) שמחת הברית בחצרות נדבורנה - מודז'יץ (26) שמחת הברית בחצרות נדבורנה - מודז'יץ (27) שמחת הברית בחצרות נדבורנה - מודז'יץ (28) שמחת הברית בחצרות נדבורנה - מודז'יץ (29) שמחת הברית בחצרות נדבורנה - מודז'יץ (30) שמחת הברית בחצרות נדבורנה - מודז'יץ (31) שמחת הברית בחצרות נדבורנה - מודז'יץ (32) שמחת הברית בחצרות נדבורנה - מודז'יץ (33) שמחת הברית בחצרות נדבורנה - מודז'יץ (34)