לראשונה בחייו ייצא הלילה ראש ישיבת 'בית יהודה' מגבולות הארץ • המטרה לקיים מצוות ניחום אבלים וכיבוד חמיו הרב שמעון ברייש היושב שבעה על פטירת בנו ראש ישיבת מתיבתא זצ"ל • כל הפרטים

בפעם הראשונה בחייו ייצא הלילה (ה) הגאון רבי חיים פיינשטיין שליט"א ראש ישיבת 'בית יהודה' ל-12 שעות לשוויץ כך חשף הערב מני גירא ב'קו החשיפות'.

קרא עוד:

[postim]

לדבריו, הגר"ח שמעודו לא ייצא את גבולות ארץ הקודש לאור הקפדתו עד עתה שלא לצאת מישראל כפי שראינו אצל כמה מגדולי ישראל זצ"ל, ייצא הלילה לשוויץ במטרה לנחם אבלים אצל חותנו הנגיד הרב שמעון ברייש הי"ו המתגורר בציריך שבשוויץ, היושב שבעה על פטירת בנו הגה"ח רבי חיים ברייש זצ"ל ראש ישיבת מתיבתא שהובא היום לקבורה בהר המנוחות לאחר שטבע בנהר על יד לונדון.

הלו"ז המתוכנן ראש הישיבה יטוס הישר לשוויץ שם יקיים מצות כבוד חמיו וחמותו ומצות ניחום אבלים, אל ראש הישיבה מצטרפת גם רעייתו הרבנית היוצאת גם היא לכבד את הוריה ולשבת שבעה לצידם על פטירת אחיה זצ"ל.

מלבד ניחום האבלים, ימסור הגר"ח שיעור כללי מיוחד בישיבתו של הרב אנגלנדער בשוויץ, ע"פ התוכנית אותו התווה ראש הישיבה בעצמו, ישוב לעת ערב ארצה, וייסע הישר לקרית ספר שם ימסור את השיעור השבועי מידי ליל ששי, עליו אינו מוותר ויעשה כל ששביכולתו להגיע ולמסור את השיעור במועדו הקבוע.