מאות חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק במעמד החופה המרגש החתן נין הגה"צ רבי משה ארנסטר אב"ד קריות מאור חיים וחדב"נ הרה"ק בעל אמרי חיים מויז'ניץ זיע"א שנערכה בירושלים • בסידור הקידושין כובד מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א, בשש ברכות כובד כ"ק אדמו"ר מויזניץ שליט"א ובברכה אחריתא כובד כ"ק אדמו"ר מבעלזא שליט"א • גלריה מרהיבה

צילום: שוקי לרר JDN

חופת נין האמרי חים זיע''א מויז'ניץ (7) חופת נין האמרי חים זיע''א מויז'ניץ (8) חופת נין האמרי חים זיע''א מויז'ניץ (9) חופת נין האמרי חים זיע''א מויז'ניץ (11) חופת נין האמרי חים זיע''א מויז'ניץ (12) חופת נין האמרי חים זיע''א מויז'ניץ (13) חופת נין האמרי חים זיע''א מויז'ניץ (14) חופת נין האמרי חים זיע''א מויז'ניץ (15) חופת נין האמרי חים זיע''א מויז'ניץ (16) חופת נין האמרי חים זיע''א מויז'ניץ (17) חופת נין האמרי חים זיע''א מויז'ניץ (18) חופת נין האמרי חים זיע''א מויז'ניץ (19) חופת נין האמרי חים זיע''א מויז'ניץ (20) חופת נין האמרי חים זיע''א מויז'ניץ (21) חופת נין האמרי חים זיע''א מויז'ניץ (22) חופת נין האמרי חים זיע''א מויז'ניץ (23) חופת נין האמרי חים זיע''א מויז'ניץ (24) חופת נין האמרי חים זיע''א מויז'ניץ (25) חופת נין האמרי חים זיע''א מויז'ניץ (26) חופת נין האמרי חים זיע''א מויז'ניץ (27) חופת נין האמרי חים זיע''א מויז'ניץ (28) חופת נין האמרי חים זיע''א מויז'ניץ (29) חופת נין האמרי חים זיע''א מויז'ניץ (30) חופת נין האמרי חים זיע''א מויז'ניץ (31) חופת נין האמרי חים זיע''א מויז'ניץ (32) חופת נין האמרי חים זיע''א מויז'ניץ (33) חופת נין האמרי חים זיע''א מויז'ניץ (34) חופת נין האמרי חים זיע''א מויז'ניץ (35) חופת נין האמרי חים זיע''א מויז'ניץ (36) חופת נין האמרי חים זיע''א מויז'ניץ (37) חופת נין האמרי חים זיע''א מויז'ניץ (38) חופת נין האמרי חים זיע''א מויז'ניץ (39) חופת נין האמרי חים זיע''א מויז'ניץ (40) חופת נין האמרי חים זיע''א מויז'ניץ (41) חופת נין האמרי חים זיע''א מויז'ניץ (42) חופת נין האמרי חים זיע''א מויז'ניץ (43) חופת נין האמרי חים זיע''א מויז'ניץ (44) חופת נין האמרי חים זיע''א מויז'ניץ חופת נין האמרי חים זיע''א מויז'ניץ (3) חופת נין האמרי חים זיע''א מויז'ניץ (4) חופת נין האמרי חים זיע''א מויז'ניץ (1) חופת נין האמרי חים זיע''א מויז'ניץ (2) חופת נין האמרי חים זיע''א מויז'ניץ (5) חופת נין האמרי חים זיע''א מויז'ניץ (6)