הגה"צ המקובל רבי יצחק משה מורגנשטרן שליט"א הגיע אמש (ד) לביקור מיוחד בבית מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א בבני ברק • לאחר ששוחחו בענייני הזמן והשעה דנו בסוגיא מסובכת בספרו של ה'חזון איש' זצ"ל • תיעוד

צילום: JDN

המקובל רבי יצחק משה מורגנשטרן בבית הגר'''ח קנייבסקי המקובל רבי יצחק משה מורגנשטרן בבית הגר'''ח קנייבסקי (1) המקובל רבי יצחק משה מורגנשטרן בבית הגר'''ח קנייבסקי (2) המקובל רבי יצחק משה מורגנשטרן בבית הגר'''ח קנייבסקי (3) המקובל רבי יצחק משה מורגנשטרן בבית הגר'''ח קנייבסקי (4)