תיעוד: חומש סעודה בתלמוד תורה דחסידי סקווירא במונסי • כ"ק אדמו"ר מסקווירא שליט"א הגיע במיוחד לפאר את המעמד

צילום: JDN

חומש סעודה בת''ת סקווירא במונסי (5) חומש סעודה בת''ת סקווירא במונסי חומש סעודה בת''ת סקווירא במונסי (1) חומש סעודה בת''ת סקווירא במונסי (2) חומש סעודה בת''ת סקווירא במונסי (3) חומש סעודה בת''ת סקווירא במונסי (4) חומש סעודה בת''ת סקווירא במונסי (6) חומש סעודה בת''ת סקווירא במונסי (7) חומש סעודה בת''ת סקווירא במונסי (8)