צפו בגלריה משמחת הווארט לנכדת כ"ק אדמו"ר מנדבורנה זצוק"ל בת לבנו הרה"צ רבי אהרן דוד רוזנבוים שליט"א חתן כ"ק אדמו"ר מקאמרנא ב"ב שליט"א עב"ג החתן בן הרה"צ רבי שלום סופר שליט"א בן הגה"צ רבי משה סופר שליט"א אב״ד דחסידי פאפא ירושלים וחתן כ"ק אדמו"ר רבי אלתר אלעזר מנחם מלעלוב זצוק"ל • השמחה נחוגה בבית כ"ק אדמו"ר מנדבורנה שליט"א ובהשתתפות דוד החתן המשפיע הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א

שמחת התנאים לנכדת האדמו''ר מנדבורנה זצ''ל שמחת התנאים לנכדת האדמו''ר מנדבורנה זצ''ל (1) שמחת התנאים לנכדת האדמו''ר מנדבורנה זצ''ל (2) שמחת התנאים לנכדת האדמו''ר מנדבורנה זצ''ל (3) שמחת התנאים לנכדת האדמו''ר מנדבורנה זצ''ל (4) שמחת התנאים לנכדת האדמו''ר מנדבורנה זצ''ל (5) שמחת התנאים לנכדת האדמו''ר מנדבורנה זצ''ל (6) שמחת התנאים לנכדת האדמו''ר מנדבורנה זצ''ל (7) שמחת התנאים לנכדת האדמו''ר מנדבורנה זצ''ל (8) שמחת התנאים לנכדת האדמו''ר מנדבורנה זצ''ל (9) שמחת התנאים לנכדת האדמו''ר מנדבורנה זצ''ל (10) שמחת התנאים לנכדת האדמו''ר מנדבורנה זצ''ל (11) שמחת התנאים לנכדת האדמו''ר מנדבורנה זצ''ל (12) שמחת התנאים לנכדת האדמו''ר מנדבורנה זצ''ל (13) שמחת התנאים לנכדת האדמו''ר מנדבורנה זצ''ל (14) שמחת התנאים לנכדת האדמו''ר מנדבורנה זצ''ל (15) שמחת התנאים לנכדת האדמו''ר מנדבורנה זצ''ל (16) שמחת התנאים לנכדת האדמו''ר מנדבורנה זצ''ל (17) שמחת התנאים לנכדת האדמו''ר מנדבורנה זצ''ל (18) שמחת התנאים לנכדת האדמו''ר מנדבורנה זצ''ל (19) שמחת התנאים לנכדת האדמו''ר מנדבורנה זצ''ל (20) שמחת התנאים לנכדת האדמו''ר מנדבורנה זצ''ל (21) שמחת התנאים לנכדת האדמו''ר מנדבורנה זצ''ל (22) שמחת התנאים לנכדת האדמו''ר מנדבורנה זצ''ל (23) שמחת התנאים לנכדת האדמו''ר מנדבורנה זצ''ל (24) שמחת התנאים לנכדת האדמו''ר מנדבורנה זצ''ל (25) שמחת התנאים לנכדת האדמו''ר מנדבורנה זצ''ל (26) שמחת התנאים לנכדת האדמו''ר מנדבורנה זצ''ל (27) שמחת התנאים לנכדת האדמו''ר מנדבורנה זצ''ל (28) שמחת התנאים לנכדת האדמו''ר מנדבורנה זצ''ל (29) שמחת התנאים לנכדת האדמו''ר מנדבורנה זצ''ל (30) שמחת התנאים לנכדת האדמו''ר מנדבורנה זצ''ל (31) שמחת התנאים לנכדת האדמו''ר מנדבורנה זצ''ל (32) שמחת התנאים לנכדת האדמו''ר מנדבורנה זצ''ל (33) שמחת התנאים לנכדת האדמו''ר מנדבורנה זצ''ל (34) שמחת התנאים לנכדת האדמו''ר מנדבורנה זצ''ל (35) שמחת התנאים לנכדת האדמו''ר מנדבורנה זצ''ל (36) שמחת התנאים לנכדת האדמו''ר מנדבורנה זצ''ל (37) שמחת התנאים לנכדת האדמו''ר מנדבורנה זצ''ל (38) שמחת התנאים לנכדת האדמו''ר מנדבורנה זצ''ל (39) שמחת התנאים לנכדת האדמו''ר מנדבורנה זצ''ל (40) שמחת התנאים לנכדת האדמו''ר מנדבורנה זצ''ל (41)