מאות מתושבי בני ברק התכנסו אמש (א) בבית הכנסת 'לדרמן' ברח' רשב"ם לעצרת מספד והתעוררות במלאות י"ב חודש להסתלקותו של ראש ישיבת פוניבז' לצעירים מרן הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל • נשאו דברים מרנן הרבנים הגאונים: רבי ניסים קרליץ, רבי יעקב אדלשטיין רבה של רמת השרון, כ"ק אדמו"ר מצאנז, ורבי גרשון אדלשטיין ראש ישיבת פוניבז', שליט"א, הגר"ח קנייבסקי ירד מביתו והאזין להספדים

צילום: שוקי לרר JDN

הספד על הגרמ''י לפקוביץ במלאות השנה - לדרמן הספד על הגרמ''י לפקוביץ במלאות השנה - לדרמן (1) הספד על הגרמ''י לפקוביץ במלאות השנה - לדרמן (2) הספד על הגרמ''י לפקוביץ במלאות השנה - לדרמן (3) הספד על הגרמ''י לפקוביץ במלאות השנה - לדרמן (4) הספד על הגרמ''י לפקוביץ במלאות השנה - לדרמן (5) הספד על הגרמ''י לפקוביץ במלאות השנה - לדרמן (6) הספד על הגרמ''י לפקוביץ במלאות השנה - לדרמן (7) הספד על הגרמ''י לפקוביץ במלאות השנה - לדרמן (8) הספד על הגרמ''י לפקוביץ במלאות השנה - לדרמן (9) הספד על הגרמ''י לפקוביץ במלאות השנה - לדרמן (10) הספד על הגרמ''י לפקוביץ במלאות השנה - לדרמן (11) הספד על הגרמ''י לפקוביץ במלאות השנה - לדרמן (12) הספד על הגרמ''י לפקוביץ במלאות השנה - לדרמן (13) הספד על הגרמ''י לפקוביץ במלאות השנה - לדרמן (14) הספד על הגרמ''י לפקוביץ במלאות השנה - לדרמן (15) הספד על הגרמ''י לפקוביץ במלאות השנה - לדרמן (16) הספד על הגרמ''י לפקוביץ במלאות השנה - לדרמן (17) הספד על הגרמ''י לפקוביץ במלאות השנה - לדרמן (18) הספד על הגרמ''י לפקוביץ במלאות השנה - לדרמן (19) הספד על הגרמ''י לפקוביץ במלאות השנה - לדרמן (20) הספד על הגרמ''י לפקוביץ במלאות השנה - לדרמן (21) הספד על הגרמ''י לפקוביץ במלאות השנה - לדרמן (22) הספד על הגרמ''י לפקוביץ במלאות השנה - לדרמן (23) הספד על הגרמ''י לפקוביץ במלאות השנה - לדרמן (24) הספד על הגרמ''י לפקוביץ במלאות השנה - לדרמן (25) הספד על הגרמ''י לפקוביץ במלאות השנה - לדרמן (26) הספד על הגרמ''י לפקוביץ במלאות השנה - לדרמן (27) הספד על הגרמ''י לפקוביץ במלאות השנה - לדרמן (28) הספד על הגרמ''י לפקוביץ במלאות השנה - לדרמן (29)