במעמד ראשי 'ועידת רבני אירופה', ראשי ישיבת 'תורת חיים' ואישי ציבור, נחנך בית הוראה במוסקבה; לראשונה מאז מלחמת העולם השנייה

במעמד ראשי 'ועידת רבני אירופה', ראשי ישיבת 'תורת חיים' ואישי ציבור, נחנך בית הוראה במוסקבה; לראשונה מאז מלחמת העולם השנייה נשיא הועידה, רב ואב"ד מוסקבה, הגר"פ גולדשמידט: "אנו רבני אירופה שטבלנו בתופת ועקרו מקהילותינו כל זיק של יהדות נושאים בגאון ובעוז בראש חוצות רוסיה את נשמתה של אומתנו; התורה ואת תלמידי החכמים, הרבנים והיושבים על מדין, נושאי דגלה, שינחילוה לדור דור" מורי ההוראה, שגדלו והתחנכו במוסדות התורה במוסקבה הוסמכו ע"י גדולי הפוסקים בישראל וזכו לברכתם של מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור שליט"א.

בגאון ובעוז. הגרמ לבל נושא דברים בטקס

"אני נרעש ונרגש ובעיקר נפעם מגודל המעמד. יותר מ 70 שנה שנה לאחר החורבן ושנות הקומוניזם. אנו זוכים להקים כאן על אדמת רוסיה, בלב הבירה מוסקבה, 'בית הוראה' שממנו תצא תורה והלכה להמון העם ולאברכים המבקשים לקבל הוראה מידם של מורי הוראה מוסמכים– כך פתח הגאון רבי פנחס גולדשמידט שליט"א, נשיא 'ועידת רבני אירופה', רב ואב"ד מוסקבה את טקס פתיחת 'בית הוראה' הראשון של ארגון 'קונגרס הקהילות היהודיות הדתיות ברוסיה' המפעיל ברחבי המדינה 36 קהילות תורניות. בית ההוראה יפעל בכפוף לבד"ץ מוסקבה שתחת נשיאותו של הגר"פ גולדשמידט.

בטקס חנוכת בית ההוראה במוסקבה

לפני כמה חודשים הוסמכו לרבנות שבעת האברכים המכהנים כמוצי"םב'בית ההוראה' ע"י גדולי הפוסקים שליט"א ובהם; מרן הגאב"ד, הגר"נ קרליץשליט"א, הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברגשליט"א. הגאון רבי צבי ובר שליט"א, הגאון רבי שמאי גרוס שליט"א. הגאון רבי פנחס ברונפמ ןשליט"א. הגאון רבי מרדכי אייכלר שליט"א, ועוד. כולם אברכים שגדלו ונתחנכו בישיבה ובכולל 'תורת חיים' שבנשיאות מרן ראש ישיבה, הגראי"ל שטיינמן שליט"א,במוסקבה. קודם לשובם למוסקבה קיבלו הרבנים את ברכתם של גדולי ומאורי הדור שליט"א; מרן רבינו הגרי"ש אלישיבשליט"א. מרן ראש הישיבה, הגראי"ל שטיינמןשליט"א. כ"ק אדמו״ר מגור שליט"א. הגאון הגדול רבי יצחק שיינר שליט"א, ועוד,שהביעו את התפעלותם מכך שאברכים שגדלו ולמדו ברוסיה הגיעו לכהן פאר כמורי הוראה בישראל.

הבריח התיכון. הגרפ גולדשמידט נושא דברים בטקס (1)

בדברים נרגשים שנשא במעמד קביעת המזוזות בבית ההוראה אמר הגר"פ גולדשמידט "אנו רבני אירופה שטבלנו בתופת ואיבדנו את כל משפחותינו בידיהם של המרצחים שמחקו כל זיק של יהדות נושאים בגאון ובעוז בראש חוצות מוסקבה את נשמתה של אומתנו; התורה ואת תלמידי החכמים, הרבנים והיושבים על מדין, נושאי דגלה, שינחילוה לדור דור.עיקר העיקרים של העשייה של 'ועידת רבני אירופה' הינה ההתחזקות התורנית בכל התחומים של החיים היהודיים באירופה כולה. ואנו דבקים ונמשיך לדבוק ברעיון שאין דבר בחיים היהודיים שיכול להתקיים ללא הבריח התיכון – התורה! כאשר לכולנו ברור כי הכל מיוסד ופועל על אדני ההלכה, ללא פשרות וללא פשרנות. נמשיךבהקמת מפעלי תורה וחסד ובראשם ישיבותובתי מדרש וכוללי אברכים המאפשרים את קיומם והתפתחותם של הקהילות ועוסקים בפעילות תורנית עניפה".

הבריח התיכון. הגרפ גולדשמידט נושא דברים בטקס (2)

בטקס שנערך בבית הכנסת הגדול במוסקבה השתתפו ראשי 'ועידת רבני אירופה', אבות בתי הדין ודיינים, נציגי הוועדה המתמדת של 'ועידת רבני אירופה'. מייסד וראש ישיבת 'תורת חיים' במוסקבה, הרה"ג רבי משה לבל שליט"א. הרה"ג רבי זבולון שוורצמן שהביא את ברכת עמיתו הגאון רבי משה שפירא שליט"א עמו הם פועלים מאד בהרבצת התורה ברוסיה.הרב ברוך וסינג, ראש כולל 'תורת חיים' אנטוורפן, המנחה ומנווט את לימודי ההוראה בכולל.ראש הכולל, הרב בן ציון מלמד, בוגר ישיבת 'תורת חיים' ומרכזי התורה בא״י.הרב פנחס ברונפמן, מו״ץ ורב בבני ברק. אורחים ממדינות אירופה ותושבי מוסקבה.

הרבנים ילידי רוסיה שנתחנכו במוסדות התורה 'תורת חיים' במוסקבה (1)

את דברי הסיכום נשא ראש ישיבת 'תורת חיים', חבר בד"ץ מוסקבה והמנהל הרבני של 'ועידת רבני אירופה', הגר"מ לבל שליט"אשגולל בפני המשתתפים את תהליכי הקמת מוסדות התורה והישיבה ברוסיה והליווי הצמוד לו זוכה הכולל שנפתח בברכתו ועידודו של מרן ראש הישיבה, הגראי"ל שטיינמן שליט"א. הגר"מ לבל סיפר כי מיד עם הופעת הניצנים הראשונים של קהילה חרדית במוסקבה, הורה לו מרן ראש הישיבה שליט"א להקים כולל אברכים שיהווה מגדלור רוחני לתושבי העיר. "היום אנו רואים את התוצאות המדברות בפני עצמן. היום אנו קוצרים פרי עמל קשה וראיה רחוקה של מרנן ורבנן שליט"א; כאשר בוגרי הכולל ישמשו כמורי צדק במוסקבה וב"ה הכולל הוא המרכז שסביבו מתנהלים החיים היהודיים התורניים במוסקבה".

הרבנים ילידי רוסיה שנתחנכו במוסדות התורה 'תורת חיים' במוסקבה (2)

הגר"מ לבל אמר כי לפני כשנה הוסמכו על אדמת גרמניה תשעה אברכים צעירים שגדלו והתחנכו במוסדות התורה בגרמניה וברוסיה לרבנים המכהנים פאר בקהילות הקודש בגרמניה המערבית והמזרחית ובמדינות חבר העמים. "סיפור חייהם של האברכים שהוסמכו לרבנות במוסקבה והמכהנים כמורי צדק ב'בית ההוראה' וכן האברכים שהוסמכו לרבנות לפני כשנה בגרמניה, שישה מהם נולדו, אגב, במדינות חבר העמים, הוא למעשה סיפור גבורתם של יהדות רוסיה וגרמניה מאז מלחמת העולם השנייה. האברכים הללו נלחמו קשה כדי לזכות באורה של תורה והתמדתם היא מושא לההערצה".