כ"ק אדמו"ר מויזניץ שליט"א ביקר בשבוע שעבר בירושלים: במהלך ביקורו התפלל עם חסידיו בבית מדרשו בירושלים, ביקר במעונם של כ"ק אדמו"רים מבעלזא, ערלוי וגאב"ד ירושלים הגרי"ט ווייס, שליט"א בערב השתתף בשמחת נישואי נין הרה"ק בעל אמרי חיים זיע"א וכובד תחת החופה בשש ברכות • גלריה

צילום: יהושע פרוכטר

האדמו''ר מויזניץ בביקור בירושלים האדמו''ר מויזניץ בביקור בירושלים (1) האדמו''ר מויזניץ בביקור בירושלים (2) האדמו''ר מויזניץ בביקור בירושלים (3) האדמו''ר מויזניץ בביקור בירושלים (4) האדמו''ר מויזניץ בביקור בירושלים (5) האדמו''ר מויזניץ בביקור בירושלים (6) האדמו''ר מויזניץ בביקור בירושלים (7) האדמו''ר מויזניץ בביקור בירושלים (8) האדמו''ר מויזניץ בביקור בירושלים (9) האדמו''ר מויזניץ בביקור בירושלים (10) האדמו''ר מויזניץ בביקור בירושלים (11) האדמו''ר מויזניץ בביקור בירושלים (12) האדמו''ר מויזניץ בביקור בירושלים (13) האדמו''ר מויזניץ בביקור בירושלים (14) האדמו''ר מויזניץ בביקור בירושלים (15)