צפו בגלריה משמחת האירוסין לבת כ"ק אדמו"ר מלעלוב ירושלים שליט"א עם בן הרה"צ רבי ישראל ארנסטר שליט"א בנו של הרה"צ רבי מנחם ארנסטר שליט"א ראש ישיבות ויז'ניץ וחתן כ"ק אדמו"ר מלעלוב זיע"א • את השמחה פיארו כ"ק האדמו"רים מלעלוב, רחמסטריווקא נדבורנה צפת, ולעלוב בארנוביץ, וכן הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח שליט"א בן האדמו"ר מבעלזא

צילום: שמואל דריי JDN

שמחת אירוסי בת האדמו''ר מלעלוב ירושלים שמחת אירוסי בת האדמו''ר מלעלוב ירושלים (1) שמחת אירוסי בת האדמו''ר מלעלוב ירושלים (2) שמחת אירוסי בת האדמו''ר מלעלוב ירושלים (3) שמחת אירוסי בת האדמו''ר מלעלוב ירושלים (4) שמחת אירוסי בת האדמו''ר מלעלוב ירושלים (5) שמחת אירוסי בת האדמו''ר מלעלוב ירושלים (6) שמחת אירוסי בת האדמו''ר מלעלוב ירושלים (7) שמחת אירוסי בת האדמו''ר מלעלוב ירושלים (8) שמחת אירוסי בת האדמו''ר מלעלוב ירושלים (9) שמחת אירוסי בת האדמו''ר מלעלוב ירושלים (10) שמחת אירוסי בת האדמו''ר מלעלוב ירושלים (11) שמחת אירוסי בת האדמו''ר מלעלוב ירושלים (12) שמחת אירוסי בת האדמו''ר מלעלוב ירושלים (13) שמחת אירוסי בת האדמו''ר מלעלוב ירושלים (14) שמחת אירוסי בת האדמו''ר מלעלוב ירושלים (15) שמחת אירוסי בת האדמו''ר מלעלוב ירושלים (16) שמחת אירוסי בת האדמו''ר מלעלוב ירושלים (17) שמחת אירוסי בת האדמו''ר מלעלוב ירושלים (18) שמחת אירוסי בת האדמו''ר מלעלוב ירושלים (19) שמחת אירוסי בת האדמו''ר מלעלוב ירושלים (20) שמחת אירוסי בת האדמו''ר מלעלוב ירושלים (21) שמחת אירוסי בת האדמו''ר מלעלוב ירושלים (22) שמחת אירוסי בת האדמו''ר מלעלוב ירושלים (23) שמחת אירוסי בת האדמו''ר מלעלוב ירושלים (24)