מצב מרן הגרי"ש אלישיב החמיר בשעות האחרונות ומוגדר קריטי • הציבור נקרא לעורר רחמי שמים מרובים עבור רבי יוסף שלום בן חיה מושא לרפו"ש

לקיים בנו חכמי ישראל: כלל ישראל מתבקש לבקש רחמי שמים מרובים עבור מרן רבינו יוסף שלום בן חיה מושא (אליישיב) אשר מצבו החמיר בשעות האחרונות ומוגדר קריטי.

קרא עוד:

[postim]

לאחר שבישרנו בשבוע האחרון על שיפור דרסטי במצבו של מרן פוסק הדור, אשר יצא אל המרפסת בקומה בה מאושפז, התפלל את תפילות השבת בבית הכנסת של בית החולים, וכן הגיב והתבטא על הנושאים הבוערים שעל סדר היום, חלה התדרדרות חמורה, זיהום אלים התפרץ בדמו של הגרי"ש שגרם לבעיות בכל המערכות, ומצבו מוגדר בשעות האחרונות קריטי.

צוות רופאים סביב מיטתו, בניו וחתניו נקראו בדחיפות לשהות לצידו, לדברי הרופאים מצבו של הגרי"ש קריטי ביותר וסכנה ממשית נשקפת לחייו.