אלפי בית ישראל ועשרות אדמו"רים רבנים ראשי ישיבות, דיינים ואישי ציבור עלו בשבוע שעבר לניחום אבלים בבית כ"ק אדמו"ר מלעלוב שליט"א בירושלים • גלריה

צילום: JDN

ניחום אבלים אצל האדמו''ר מלעלוב צפניה ניחום אבלים אצל האדמו''ר מלעלוב צפניה (1) ניחום אבלים אצל האדמו''ר מלעלוב צפניה (2) ניחום אבלים אצל האדמו''ר מלעלוב צפניה (3) ניחום אבלים אצל האדמו''ר מלעלוב צפניה (4) ניחום אבלים אצל האדמו''ר מלעלוב צפניה (5) ניחום אבלים אצל האדמו''ר מלעלוב צפניה (6) ניחום אבלים אצל האדמו''ר מלעלוב צפניה (7) ניחום אבלים אצל האדמו''ר מלעלוב צפניה (8) ניחום אבלים אצל האדמו''ר מלעלוב צפניה (9) ניחום אבלים אצל האדמו''ר מלעלוב צפניה (10) ניחום אבלים אצל האדמו''ר מלעלוב צפניה (11) ניחום אבלים אצל האדמו''ר מלעלוב צפניה (12) ניחום אבלים אצל האדמו''ר מלעלוב צפניה (13)