מאות מתושבי בית שמש וחסידי דושינסקיא נטלו חלק במעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול 'היכל מהרי"ם' דושינסקיא בבית שמש בראשות כ"ק אדמו"ר מדושינסקיא שליט"א, כ"ק אדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א והגה"צ רבי מרדכי יהודה דושינסקיא שליט"א אב"ד דושינסקיא בית שמש • גלריה

צילום: JDN

הכנס''ת להיכל מהרי''ם דושינסקיא בית שמש הכנס''ת להיכל מהרי''ם דושינסקיא בית שמש (1) הכנס''ת להיכל מהרי''ם דושינסקיא בית שמש (2) הכנס''ת להיכל מהרי''ם דושינסקיא בית שמש (3) הכנס''ת להיכל מהרי''ם דושינסקיא בית שמש (4) הכנס''ת להיכל מהרי''ם דושינסקיא בית שמש (5) הכנס''ת להיכל מהרי''ם דושינסקיא בית שמש (6) הכנס''ת להיכל מהרי''ם דושינסקיא בית שמש (7) הכנס''ת להיכל מהרי''ם דושינסקיא בית שמש (8) הכנס''ת להיכל מהרי''ם דושינסקיא בית שמש (9) הכנס''ת להיכל מהרי''ם דושינסקיא בית שמש (10) הכנס''ת להיכל מהרי''ם דושינסקיא בית שמש (11) הכנס''ת להיכל מהרי''ם דושינסקיא בית שמש (12) הכנס''ת להיכל מהרי''ם דושינסקיא בית שמש (13) הכנס''ת להיכל מהרי''ם דושינסקיא בית שמש (14) הכנס''ת להיכל מהרי''ם דושינסקיא בית שמש (15) הכנס''ת להיכל מהרי''ם דושינסקיא בית שמש (16) הכנס''ת להיכל מהרי''ם דושינסקיא בית שמש (17) הכנס''ת להיכל מהרי''ם דושינסקיא בית שמש (18) הכנס''ת להיכל מהרי''ם דושינסקיא בית שמש (19) הכנס''ת להיכל מהרי''ם דושינסקיא בית שמש (20) הכנס''ת להיכל מהרי''ם דושינסקיא בית שמש (21) הכנס''ת להיכל מהרי''ם דושינסקיא בית שמש (22) הכנס''ת להיכל מהרי''ם דושינסקיא בית שמש (23) הכנס''ת להיכל מהרי''ם דושינסקיא בית שמש (24) הכנס''ת להיכל מהרי''ם דושינסקיא בית שמש (25) הכנס''ת להיכל מהרי''ם דושינסקיא בית שמש (26) הכנס''ת להיכל מהרי''ם דושינסקיא בית שמש (27) הכנס''ת להיכל מהרי''ם דושינסקיא בית שמש (28) הכנס''ת להיכל מהרי''ם דושינסקיא בית שמש (29) הכנס''ת להיכל מהרי''ם דושינסקיא בית שמש (30) הכנס''ת להיכל מהרי''ם דושינסקיא בית שמש (31) הכנס''ת להיכל מהרי''ם דושינסקיא בית שמש (32) הכנס''ת להיכל מהרי''ם דושינסקיא בית שמש (33) הכנס''ת להיכל מהרי''ם דושינסקיא בית שמש (35) הכנס''ת להיכל מהרי''ם דושינסקיא בית שמש (36) הכנס''ת להיכל מהרי''ם דושינסקיא בית שמש (37) הכנס''ת להיכל מהרי''ם דושינסקיא בית שמש (38) הכנס''ת להיכל מהרי''ם דושינסקיא בית שמש (39) הכנס''ת להיכל מהרי''ם דושינסקיא בית שמש (40) הכנס''ת להיכל מהרי''ם דושינסקיא בית שמש (41)