בשמחה רבה ובהתרגשות עצומה נחוגה השבועה שמחת הווארט לבתו הבכורה של אב"ד סאטמר מונסי הגה"צ רבי חיים יהושע הלברשטאם שליט"א • גלריה

בשמחה רבה ובהתרגשות עצומה נחוגה השבוע שמחת הווארט לבתו הבכורה של אב"ד קהילת סאטמר במונסי הגה"צ רבי חיים יהושע הלברשטאם שליט"א בנו של כ"ק אדמו"ר מבית חיים יהושע שליט"א וחדב"נ כ"ק אדמו"ר בעל 'ברך משה' מסאטמאר זיע"א.

קרא עוד:

[postim]

החתן הינו בנו של הרה"ג ר' פנחס מרדכי מייזליש דומ"צ סיגעט, בנו של הגה"צ רבי יקותיאל יהודה מייזליש אב"ד סיגעט וחתן הרה"ג ר' חיים משה לויפער שליט"א.

השמחה היא גדולה ועצומה בקרב בני קהילת סאטמר במונסי שכן הכלה בתו של אב"ד סאטמר נולדה לו לאחר 17 שנים מנישואיו.

השמחה נחוגה בהיכל בית מדרשו של סב הכלה כ"ק אדמו"ר מבית חיים יהושע שליט"א בבורו פארק, כ"ק אדמו"ר מבאבוב שליט"א פיאר את השמחה בהשתתפותו.

צפו בגלריה מהשמחה, צילום: JDN

שמחת התנאים לבת אב''ד סאטמר מונסי שמחת התנאים לבת אב''ד סאטמר מונסי (1) שמחת התנאים לבת אב''ד סאטמר מונסי (2) שמחת התנאים לבת אב''ד סאטמר מונסי (3) שמחת התנאים לבת אב''ד סאטמר מונסי (4) שמחת התנאים לבת אב''ד סאטמר מונסי (5) שמחת התנאים לבת אב''ד סאטמר מונסי (6) שמחת התנאים לבת אב''ד סאטמר מונסי (7) שמחת התנאים לבת אב''ד סאטמר מונסי (8) שמחת התנאים לבת אב''ד סאטמר מונסי (9) שמחת התנאים לבת אב''ד סאטמר מונסי (10) שמחת התנאים לבת אב''ד סאטמר מונסי (11) שמחת התנאים לבת אב''ד סאטמר מונסי (12) שמחת התנאים לבת אב''ד סאטמר מונסי (13) שמחת התנאים לבת אב''ד סאטמר מונסי (14) שמחת התנאים לבת אב''ד סאטמר מונסי (15) שמחת התנאים לבת אב''ד סאטמר מונסי (16) שמחת התנאים לבת אב''ד סאטמר מונסי (17) שמחת התנאים לבת אב''ד סאטמר מונסי (18) שמחת התנאים לבת אב''ד סאטמר מונסי (19) שמחת התנאים לבת אב''ד סאטמר מונסי (20) שמחת התנאים לבת אב''ד סאטמר מונסי (21) שמחת התנאים לבת אב''ד סאטמר מונסי (22) שמחת התנאים לבת אב''ד סאטמר מונסי (23) שמחת התנאים לבת אב''ד סאטמר מונסי (24) שמחת התנאים לבת אב''ד סאטמר מונסי (25) שמחת התנאים לבת אב''ד סאטמר מונסי (26) שמחת התנאים לבת אב''ד סאטמר מונסי (27) שמחת התנאים לבת אב''ד סאטמר מונסי (28) שמחת התנאים לבת אב''ד סאטמר מונסי (29) שמחת התנאים לבת אב''ד סאטמר מונסי (30) שמחת התנאים לבת אב''ד סאטמר מונסי (31)