לראשונה מאז הפטירה, נערכה היום חלוקה בין בני וחתני כ"ק אדמו"ר מויז'ניץ זיע"א על חפצים יקרי ערך שהתשתמש בהם וכאלה שהיו בחזקתו מאבותיו הק', מה קיבל האדמו"ר מוהר"י ומה האדמו"ר מוהרמ"מ, מה קיבל האדמו"ר מבעלזא ומה קיבל חדב"נ הגר"מ ארנסטר • כל הפרטים

היום (ד) לפני הצהריים כ-100 ימים לאחר הסתלקותו של כ"ק אדמו"ר בעל ה"ישועות משה" זיע"א מויז'ניץ, התקיימה החלוקה הראשונה (חלקית) של חפצי הקודש מירושת האדמו"ר זי"ע.

קרא עוד:

[postim]

לאחר שהתרצו כל הצדדים ובפיקוח הרה"ג רבי ישראל מילר שליט"א, חבר בד"ץ ויז'ניץ שהוסכם על דעת כל בני ובנות האדמו"ר זי"ע להיות האיש המכריע בענייני חלוקת הירושה הקדושה.

ע"פ פסק הלכה של הרב הבורר שליט"א, החפצים שהיו נמצאים בביהמ"ד הגדול, בביהמ"ד שבישיבה, בביהמ"ד שבבית זקינם הרה"ק ה"אמרי חיים" זי"ע ברח' אהבת שלום 15 הרי הם נכסי הקדש ואין עליהם דין ירושה. כך שהכסא והסטנדר המיתולוגיים ששימשו את האדמורי"ם ה"אמרי חיים" ובנו ה"ישועות משה" זי"ע בביהמ"ד הגדול נשארים בחזקת ביהמ"ד הווי אומר בחזקת בנו מרן אדמו"ר (מוהר"י) מויז'ניץ שליט"א, הכסא עליו ישב האדמו"ר זי"ע בטיש נמסר לידי כ"ק אדמו"ר (מוהרמ"מ) מויזניץ שליט"א.

yuyuy251_עודת עניים

חפצים שהיה ב"פראווען שטוב" – חדר קבלת הקהל; השולחן הקדוש עליו קיבלו האדמורי"ם זי"ע את הקהל נשאר בחזקת מרן אדמו"ר מוהר"י, הכסאות; הכסא של האדמו"ר האמרי חיים זיע"א נותר גם הוא בחזקת מרן אדמו"ר מוהר"י, שני הכסאות ששימשו את האדמו"ר בעל ה"ישועות משה" זיע"א התחלקו בין האחים האדמו"רים שליט"א.

המיטה עליה יצאה נשמתו של האדמו"ר זי"ע נותרה בחזקת מרן אדמו"ר מוהר"י שחפץ בה מאד.

ש"ס קאסטליך (ארוניות קטנות של הספרים) ישנם שלושה, שנים מכסף ואחד מעץ. ה-2 מכסף נחלקו האחים. הארונית מעץ ששימשה את בעל ה"ישועות משה" בחדרו הפרטי בעת שקידתו בתוה"ק בחזקת האדמו"ר מוהר"י.

את הסכו"ם איתו נהג האדמו"ר זיע"א לאכול בשולחנות שערך במהלך השנה, הועברה לחזקת האדמו"ר מוהרמ"מ, את שני מערכות הסכו"ם מזהב טהור (לפסח וליו"ט), את המגשים מכסף, משקפיים מזהב, קופת צדקה מכסף שהיה נמצא על השולחן בקוויטלעך, שלושה מפות לשולחן וכדומה, כמו כן קיבל גם טלית, ושלושה קפוטות מזהב אותם נהג האדמו"ר זי"ע ללבוש בעידנים שונים.

בין שני זוגות התפילין כולל התיק נערכה הגרלה: האדמו"ר מוהר"י זכה בתפילין דרש"י, האדמו"ר מוהרמ"מ זכה בתפילין של ר"ת.

תמוז ס''ז 018

בחדר הקבלת קהל בו שפכו המונים שיחם וליבם בפני האדמו"רים זיע"א הממוקם ברחוב אהבת שלום 15, היו שני תמונות על הקיר: ציור של אילן יוחסין קיבל האדמו"ר מוהרמ"מ ואילו את תמונת ביהמ"ד הגדול בעיר ויזניצא קיבל האדמו"ר מוהר"י שייחס לכך חשיבות רבה לאחר שזקנו ה"אמרי חיים" זי"ע היה יושב ושופך דמעות מול תבנית הבית המדרש לזכר ימי ההוד שהיו ואינם.

קופסת אתרוג קערה מירושת הרה"ק מסאווראן בחזקת האדמו"ר מוהר"י, גביעי זהב היו 2: את הגביע שקנה הרה"ח ר' חיים ולצר בעל חנות כלי הכסף 'ולצר', קיבל האדמו"ר מוהרמ"מ ואילו את הגביע השני שקנו בחורי הישיבה קיבל האדמו"ר מוהר"י.

קערות ליל הסדר: האדמו"ר מוהרמ"מ קיבל את הקערה החדשה היצוקה מכסף טהור שערכה הכספי רב, ואילו האדמו"ר מוהר"י קיבל את הקערה מירושת דו"ז ה"דמשק אליעזר" זי"ע העשויה מפח וברזל.

פמוטות מירושת זקנם הרה"ק רבי פנחס מקאריץ זי"ע, קיבל ראש ישיבות ויז'ניץ הגאון רבי מנחם ארנסטר שליט"א חתן האדמו"ר זיע"א.

מקל הזהב, וכן שני כלים ממרן בעל ה"אמרי חיים" זי"ע קיבל כ"ק אדמו"ר מבעלזא שליט"א.

יצויין כי זו היא חלוקה ראשונה וישנם עוד הרבה פריטים שיחולקו בחודשים הקרובים בין בני המשפחה המפוארת לבית ויז'ניץ.

בתמונות אלה תוכלו לזהות את חלק מהפריטים שחולקו בין האחים האדמו"רים שליט"א, כגון: התפילין, הטלית, המפות, המקל, הסכו"ם, הקפוטות השונות וכו' • (ארכיון: שוקי לרר)

7CE51~1 8CFF7~1 __ ___''_ 2 תמוז ס''ז 018 תמונה וינניץ yuyuyIMG_0067 yuyuyF1020021 yuyuyF1000131 yuyuyF1000046 yuyuyF1000005 yuyuy06250028 PH1E2977 00640007 00640017 00150006 437BB~1 130 1לפני לבישת הקולפיק