במלאות י"א חודשים מאז הסתלקותו בחטף של האדמו"ר המקובל רבי אלעזר אבוחצירא זצוק"ל עלו אחיו כ"ק אדמו"רים רבי דוד, רבי רפאל ורבי יקותיאל ובנו ממשיכו רבי פנחס אבוחצירא שליט"א להשתטח על ציונו הקדוש בהר הזיתים בירושלים • גלריה בלעדית

צילום: שוקי לרר JDN

עליה לציונו של בבא אלעזר במלאות י''א חודש (43) עליה לציונו של בבא אלעזר במלאות י''א חודש (45) עליה לציונו של בבא אלעזר במלאות י''א חודש (9) עליה לציונו של בבא אלעזר במלאות י''א חודש (1) עליה לציונו של בבא אלעזר במלאות י''א חודש (37) עליה לציונו של בבא אלעזר במלאות י''א חודש (36) עליה לציונו של בבא אלעזר במלאות י''א חודש (47) עליה לציונו של בבא אלעזר במלאות י''א חודש (53) עליה לציונו של בבא אלעזר במלאות י''א חודש (2) עליה לציונו של בבא אלעזר במלאות י''א חודש (5) עליה לציונו של בבא אלעזר במלאות י''א חודש (6) עליה לציונו של בבא אלעזר במלאות י''א חודש (12) עליה לציונו של בבא אלעזר במלאות י''א חודש (13) עליה לציונו של בבא אלעזר במלאות י''א חודש (14) עליה לציונו של בבא אלעזר במלאות י''א חודש (15) עליה לציונו של בבא אלעזר במלאות י''א חודש (16) עליה לציונו של בבא אלעזר במלאות י''א חודש (17) עליה לציונו של בבא אלעזר במלאות י''א חודש (18) עליה לציונו של בבא אלעזר במלאות י''א חודש (19) עליה לציונו של בבא אלעזר במלאות י''א חודש (20) עליה לציונו של בבא אלעזר במלאות י''א חודש (21) עליה לציונו של בבא אלעזר במלאות י''א חודש (22) עליה לציונו של בבא אלעזר במלאות י''א חודש (79) עליה לציונו של בבא אלעזר במלאות י''א חודש (81) עליה לציונו של בבא אלעזר במלאות י''א חודש (83) עליה לציונו של בבא אלעזר במלאות י''א חודש (84) עליה לציונו של בבא אלעזר במלאות י''א חודש (24) עליה לציונו של בבא אלעזר במלאות י''א חודש (25) עליה לציונו של בבא אלעזר במלאות י''א חודש (27) עליה לציונו של בבא אלעזר במלאות י''א חודש (31) עליה לציונו של בבא אלעזר במלאות י''א חודש (33) עליה לציונו של בבא אלעזר במלאות י''א חודש (58) עליה לציונו של בבא אלעזר במלאות י''א חודש (61) עליה לציונו של בבא אלעזר במלאות י''א חודש (64) עליה לציונו של בבא אלעזר במלאות י''א חודש (68) עליה לציונו של בבא אלעזר במלאות י''א חודש (69) עליה לציונו של בבא אלעזר במלאות י''א חודש (70) עליה לציונו של בבא אלעזר במלאות י''א חודש (88) עליה לציונו של בבא אלעזר במלאות י''א חודש (104) עליה לציונו של בבא אלעזר במלאות י''א חודש (110) עליה לציונו של בבא אלעזר במלאות י''א חודש (112) עליה לציונו של בבא אלעזר במלאות י''א חודש (23) עליה לציונו של בבא אלעזר במלאות י''א חודש (87) עליה לציונו של בבא אלעזר במלאות י''א חודש (10) עליה לציונו של בבא אלעזר במלאות י''א חודש (11)