גלריה משמחת הנישואין לנכדי כ"ק אדמו"רים מהורדנקא ובוסטון שליט"א שנחוגה במונסי

צילום: יואל סנדיק

הורדנקא - בוסטון הורדנקא - בוסטון (1) הורדנקא - בוסטון (2) הורדנקא - בוסטון (3) הורדנקא - בוסטון (4) הורדנקא - בוסטון (5) הורדנקא - בוסטון (6) הורדנקא - בוסטון (7)