מאות השתתפו בשמחת השבע ברכות לנכד כ"ק אדמו"ר מטשערנאביל ארה"ב שליט"א שנערכה אמש (א) בבורו פארק • האדמו"ר שביום החתונה ישב שבעה בבני ברק על פטירת אמו ע"ה רקד את המצוה טאנץ לפני הכלה בשמחת השבע ברכות • כ"ק אדמו"ר מבאיאן שליט"א פיאר את השמחה • גלריה מרהיבה

צילום: יואל סנדיק

שבע ברכות טשערנאביל ארה''ב - ויזניץ - ווערדאן - אודווארי (1) שבע ברכות טשערנאביל ארה''ב - ויזניץ - ווערדאן - אודווארי שבע ברכות טשערנאביל ארה''ב - ויזניץ - ווערדאן - אודווארי (31) שבע ברכות טשערנאביל ארה''ב - ויזניץ - ווערדאן - אודווארי (12) שבע ברכות טשערנאביל ארה''ב - ויזניץ - ווערדאן - אודווארי (30) שבע ברכות טשערנאביל ארה''ב - ויזניץ - ווערדאן - אודווארי (17) שבע ברכות טשערנאביל ארה''ב - ויזניץ - ווערדאן - אודווארי (25) שבע ברכות טשערנאביל ארה''ב - ויזניץ - ווערדאן - אודווארי (14) שבע ברכות טשערנאביל ארה''ב - ויזניץ - ווערדאן - אודווארי (5) שבע ברכות טשערנאביל ארה''ב - ויזניץ - ווערדאן - אודווארי (4) שבע ברכות טשערנאביל ארה''ב - ויזניץ - ווערדאן - אודווארי (3) שבע ברכות טשערנאביל ארה''ב - ויזניץ - ווערדאן - אודווארי (8) שבע ברכות טשערנאביל ארה''ב - ויזניץ - ווערדאן - אודווארי (11) שבע ברכות טשערנאביל ארה''ב - ויזניץ - ווערדאן - אודווארי (13) שבע ברכות טשערנאביל ארה''ב - ויזניץ - ווערדאן - אודווארי (10) שבע ברכות טשערנאביל ארה''ב - ויזניץ - ווערדאן - אודווארי (9) שבע ברכות טשערנאביל ארה''ב - ויזניץ - ווערדאן - אודווארי (6) שבע ברכות טשערנאביל ארה''ב - ויזניץ - ווערדאן - אודווארי (2) שבע ברכות טשערנאביל ארה''ב - ויזניץ - ווערדאן - אודווארי (7) שבע ברכות טשערנאביל ארה''ב - ויזניץ - ווערדאן - אודווארי (19) שבע ברכות טשערנאביל ארה''ב - ויזניץ - ווערדאן - אודווארי (28) שבע ברכות טשערנאביל ארה''ב - ויזניץ - ווערדאן - אודווארי (27) שבע ברכות טשערנאביל ארה''ב - ויזניץ - ווערדאן - אודווארי (18) שבע ברכות טשערנאביל ארה''ב - ויזניץ - ווערדאן - אודווארי (22) שבע ברכות טשערנאביל ארה''ב - ויזניץ - ווערדאן - אודווארי (21) שבע ברכות טשערנאביל ארה''ב - ויזניץ - ווערדאן - אודווארי (20) שבע ברכות טשערנאביל ארה''ב - ויזניץ - ווערדאן - אודווארי (26) שבע ברכות טשערנאביל ארה''ב - ויזניץ - ווערדאן - אודווארי (24) שבע ברכות טשערנאביל ארה''ב - ויזניץ - ווערדאן - אודווארי (23) שבע ברכות טשערנאביל ארה''ב - ויזניץ - ווערדאן - אודווארי (33) שבע ברכות טשערנאביל ארה''ב - ויזניץ - ווערדאן - אודווארי (35) שבע ברכות טשערנאביל ארה''ב - ויזניץ - ווערדאן - אודווארי (32) שבע ברכות טשערנאביל ארה''ב - ויזניץ - ווערדאן - אודווארי (34) שבע ברכות טשערנאביל ארה''ב - ויזניץ - ווערדאן - אודווארי (36) שבע ברכות טשערנאביל ארה''ב - ויזניץ - ווערדאן - אודווארי (46) שבע ברכות טשערנאביל ארה''ב - ויזניץ - ווערדאן - אודווארי (44) שבע ברכות טשערנאביל ארה''ב - ויזניץ - ווערדאן - אודווארי (45) שבע ברכות טשערנאביל ארה''ב - ויזניץ - ווערדאן - אודווארי (43) שבע ברכות טשערנאביל ארה''ב - ויזניץ - ווערדאן - אודווארי (42) שבע ברכות טשערנאביל ארה''ב - ויזניץ - ווערדאן - אודווארי (41) שבע ברכות טשערנאביל ארה''ב - ויזניץ - ווערדאן - אודווארי (40) שבע ברכות טשערנאביל ארה''ב - ויזניץ - ווערדאן - אודווארי (39) שבע ברכות טשערנאביל ארה''ב - ויזניץ - ווערדאן - אודווארי (37) שבע ברכות טשערנאביל ארה''ב - ויזניץ - ווערדאן - אודווארי (38) שבע ברכות טשערנאביל ארה''ב - ויזניץ - ווערדאן - אודווארי (29) שבע ברכות טשערנאביל ארה''ב - ויזניץ - ווערדאן - אודווארי (16) שבע ברכות טשערנאביל ארה''ב - ויזניץ - ווערדאן - אודווארי (15)