במלאות י"ב חודש לפטירתו של ראש הישיבה מרן הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצ"ל התקיים מעמד גדול לכתוב התורה בשילוב שמחה של תורה בסיום מסכתות מסדר טהרות שנלמדו לעילוי נשמתו על ידי מאות לומדי ה"כוללים ללימוד סדר טהרות בעיון" שנוסדו על ידו

המעמד החל בכינוס מיוחד לאורחים שהגיעו מיוחד מחו"ל לרגל המעמד, הלא הם הנדיבים אשר זכו לקרבתו של מרן ראש הישיבה זצ"ל, וזכו להשתתף עמו בהחזקת הכוללים, וממשיכים כיום לקיים בקשתו בצוואתו להמשיך בקיום הכוללים.

קרא עוד:

[postim]

הכינוס התקיים בבית מרן ראש הישיבה זצ"ל, בחדר בו עברו אלפים לקבל הדרכה וברכה, כעת התכנסו והצטופפו בחדר הזה, כדי להעלות את זכרו הטהור, ללמוד ממשנתו ולהתחזק יחדיו ללכת בדרכו.

את הכינוס פתח הגאון רבי משה דוד שליט"א ר"מ ישיבת בית דוד ומנהל רוחני דישיבת באר יעקב, בלימוד משניות מקואות, אותיות נשמ"ה, כנהוג. לאחר מכן ייחד דברים על חייו של אביו מרן זצ"ל. כמו כן נשא דברים הגאון רבי יצחק ליפקוביץ שליט"א מראשי ישיבת בית מדרש עליון בבני ברק במשנת אביו בעל ההילולא זצ"ל.

התרגשות מיוחדת עוררה כניסתו של מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א שטרח ובא לכבד את המעמד. במעמד מרן הגאון רבי חיים שליט"א נערך סיום הש"ס שנלמד לעילוי נשמת ראש הישיבה על ידי התלמידים ובני המשפחה, הסיום נערך על ידי נכדו הגאון רבי יצחק קורלנסקי שליט"א ראש רשת הכוללים ללימוד סדר טהרות בעיון באה"ק. לאחר הסיום עברו כל הנדיבים לקבל את ברכתו של מרן הגר"ח שליט"א שהאציל מברכותיו להם ולב"ב.

לאחר מכן נשא דברים הגאון רבי חזקיהו מישקובסקי שליט"א מנהל רוחני דישיבת ארחות תורה, בדבריו העלה את הזכות הגדולה של הידידים האלו שבאו לכינוס זה, בסיום דבריו, הוצג בפני המשתתפים מצגת קצרה ומרגשת מחיי מרן ראש הישיבה הגרמי"ל זצ"ל.

מכאן יצאו המשתתפים לבית החיים של נציבי ישיבת פונביז', להקמת המצבה על קברו ולהעתיר בתפילה ותחנונים לישועת הכלל והפרט, לפני התיבה עבר הגאון רבי ראובן שפירא שליט"א מראשי ישיבת תפארת ציון בבני ברק, שזעק בקול בכי את פרקי התהילים, והקהל עונה אחריו פסוק בפסוק.

חלקו השני של המעמד, התקיים מיד לאחר מכן, בכינוס אדיר של מאות אברכי הכוללים, שהתקיים במרכז הפיס רמת אלחנן, האברכים נקבצו ובאו משלוש עשרה הסניפים של רשת הכוללים, בבני ברק, ירושלים, מודיעין עילית, חדרה, פתח תקוה, בית שמש, חיפה, אופקים, זכרון יעקב.

ראשון הדוברים היה ראש ישיבת קמניץ הגאון הגדול רבי יצחק שיינר שליט"א עם סיום דבריו הופיע בהדרת קודש מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן שליט"א, ומרן הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א ראש ישיבת פונביז', ושאר גדולי ישראל ראשי הישיבות שליט"א שטרחו ובאו לכבד ולפאר את המעמד הקדוש הזה.

עם כניסתו של מרן הגראי"ל שליט"א נערך הסיום על מסכתות מסדר טהרות על ידי ראש כולל טהרות הגאון רבי איתמר גרבוז שליט"א ראש ישיבת ארחות תורה. כאשר את הקדיש אמר הגאון רבי משה דוד ליפקוביץ שליט"א.

עם עריכת הסיום יצא הקהל, האברכים חברי הכוללים עם הנדיבים מחזיקי התורה, בריקוד נרגש לכבודה של תורה.

הס הושלך באולם, עת השמיע מרן ראש הישיבה הגאי"ל שליט"א את ברכתו לעמלי התורה, ולכל הנדיבים, אשר בזכות נדיבות לבם יש קיום לכוללים, שיתברכו הם בכל הברכות האמורות בתורה, וכן יזכו שכל בני משפחותיהם יתברכו בכל טוב סלה.

בסיום נתכבד לשאת דברים הרב הגאון רבי דוד סתהון שליט"א רב קהילת "יד יוסף" לעדה החלבית בפלדבוש ניו יורק, שהגיע במיוחד למעמד הגדול כאורח כבוד, וכשליח של הקהילה שזכתה לקירוב מיוחד מראש הישיבה זצ"ל, ואשר בני הקהילה עומדים לימין הכוללים.

לאחר מכן נשא דברים, המשגיח הגאון רבי דן סגל שליט"א. את שורת הנואמים סיים הגאון רבי יעקב הלל שליט"א ראש ישיבת אהבת שלום,

את שולחן המזרח פארו בהשתתפותם כ"ק האדמו"ר מפינסק קארלין, האדמו"ר ממודזיץ. והרבנים הגאונים שליט"א: [בשמותם כל אחד לפי כבודו לפי סדר הא"ב ואין מוקדם ומאוחר בתורה] רבי אבינועם פוסטבסקי, רבי אברהם יצחק ליפקוביץ, רבי אברהם ישעייהו מן, רבי אהרון חדש, רבי אליהו מן, רבי אליעזר כהנמן, רבי אפרים כהן, רבי בנימין דוד אלישיב, רבי בצלאל פנחסי, רבי ברוך דב פוברסקי, רבי ברוך דב דיסקין, רבי ברוך מרדכי אטינגר, רבי ברוך שפירא, רבי דב לנדא, רבי דוד פיינשטיין, רבי דן סגל, רבי זאב ברלין, רבי זאב וולף קאהן, רבי חזקיהו מישקובסקי, רבי חיים יעקב כגן, רבי חיים יוסף יעקובביץ, רבי חיים מאיר וואזנער, רבי חיים פיינשטיין, רבי יהונתן דויד, רבי יוסף אפרתי, רבי יוסף מן, רבי יעקב אדלשטיין, רבי יעקב הלל, רבי יצחק ברטלר, רבי יצחק הקר, רבי יצחק יחיאל יעקובביץ, רבי יצחק שיינר, רבי ישראל סוקל, רבי מנחם צבי ברלין, רבי מרדכי רבינוביץ, רבי משה אליהו שוורץ, רבי משה דוד ליפקוביץ, רבי משה הלל הירש, רבי נתן זוכבסקי, רבי עובדיה יעבץ, רבי צבי דרבקין, רבי צבי הכהן רוזבסקי, רבי שלמה זלמן אולמן, רבי שמואל רבינוביץ,

וכן עסקני הציבור ומנהלי מוסדות, הרב אברהם יוסף לייזרזון, הרב אברהם רובנשטיין, הרב אורי מקלב, הרב אליעזר סורצקין, הרב יוסף חפץ, הרב יעקב אשר, הרב שמואל גבאי.

צילום: שוקי לרר JDN

במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (1) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (2) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (3) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (5) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (6) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (7) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (8) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (9) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (12) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (13) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (14) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (16) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (17) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (18) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (19) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (20) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (21) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (22) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (23) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (24) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (25) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (26) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (27) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (28) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (29) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (30) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (31) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (32) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (33) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (34) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (35) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (36) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (37) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (38) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (39) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (40) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (41) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (42) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (43) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (44) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (45) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (46) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (47) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (48) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (49) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (50) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (51) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (52) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (53) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (54) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (55) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (56) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (57) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (58) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (59) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (60) במלאות השנה להגרמ''י לפקוביץ זצ''ל (61)