מאות חסידי ויזניץ ובעלזא נטלו חלק בשולחן הטהור שערכו הגיסים כ"ק אדמו"רים מויזניץ ובעלזא שליט"א בהיכל בית המדרש מרכז חסידי ויזניץ ברח' שלמה המלך 25 בבני ברק, האדמו"ר מויזניץ כיבד את אורחו האדמו"ר מבעלזא שטרח ובא מטלזסטון, בברכת המזון • גלריה מרהיבה

צילום: בני רובין JDN

סעודת ר''ח - האדמו''ר מבעלזא בויזניץ סעודת ר''ח - האדמו''ר מבעלזא בויזניץ (1) סעודת ר''ח - האדמו''ר מבעלזא בויזניץ (2) סעודת ר''ח - האדמו''ר מבעלזא בויזניץ (3) סעודת ר''ח - האדמו''ר מבעלזא בויזניץ (4) סעודת ר''ח - האדמו''ר מבעלזא בויזניץ (6) סעודת ר''ח - האדמו''ר מבעלזא בויזניץ (7) סעודת ר''ח - האדמו''ר מבעלזא בויזניץ (8) סעודת ר''ח - האדמו''ר מבעלזא בויזניץ (9) סעודת ר''ח - האדמו''ר מבעלזא בויזניץ (10) סעודת ר''ח - האדמו''ר מבעלזא בויזניץ (12) סעודת ר''ח - האדמו''ר מבעלזא בויזניץ (13) סעודת ר''ח - האדמו''ר מבעלזא בויזניץ (14) סעודת ר''ח - האדמו''ר מבעלזא בויזניץ (15) סעודת ר''ח - האדמו''ר מבעלזא בויזניץ (16) סעודת ר''ח - האדמו''ר מבעלזא בויזניץ (17) סעודת ר''ח - האדמו''ר מבעלזא בויזניץ (18) סעודת ר''ח - האדמו''ר מבעלזא בויזניץ (19) סעודת ר''ח - האדמו''ר מבעלזא בויזניץ (20) סעודת ר''ח - האדמו''ר מבעלזא בויזניץ (21) סעודת ר''ח - האדמו''ר מבעלזא בויזניץ (22) סעודת ר''ח - האדמו''ר מבעלזא בויזניץ (23) סעודת ר''ח - האדמו''ר מבעלזא בויזניץ (24) סעודת ר''ח - האדמו''ר מבעלזא בויזניץ (25) סעודת ר''ח - האדמו''ר מבעלזא בויזניץ (26) סעודת ר''ח - האדמו''ר מבעלזא בויזניץ (27) סעודת ר''ח - האדמו''ר מבעלזא בויזניץ (28) סעודת ר''ח - האדמו''ר מבעלזא בויזניץ (29) סעודת ר''ח - האדמו''ר מבעלזא בויזניץ (30) סעודת ר''ח - האדמו''ר מבעלזא בויזניץ (31) סעודת ר''ח - האדמו''ר מבעלזא בויזניץ (32) סעודת ר''ח - האדמו''ר מבעלזא בויזניץ (33) סעודת ר''ח - האדמו''ר מבעלזא בויזניץ (34) סעודת ר''ח - האדמו''ר מבעלזא בויזניץ (35) סעודת ר''ח - האדמו''ר מבעלזא בויזניץ (36) סעודת ר''ח - האדמו''ר מבעלזא בויזניץ (37) סעודת ר''ח - האדמו''ר מבעלזא בויזניץ (38) סעודת ר''ח - האדמו''ר מבעלזא בויזניץ (39) סעודת ר''ח - האדמו''ר מבעלזא בויזניץ (40) סעודת ר''ח - האדמו''ר מבעלזא בויזניץ (41)