קהל רב מתושבי ירושלים נטלו חלק השבוע במעמד מיוחד ומרגש פדיון פטר חמור בראשות הכהן הפודה כ"ק אדמו"ר מפינסק קרלין שליט"א והגה"צ המקובל רבי יצחק משה מורגנשטרן שליט"א • צלם JDN שמואל דריי תיעד

פדיון פטר חמור עם פינסק קרלין ומורגנשטרן פדיון פטר חמור עם פינסק קרלין ומורגנשטרן (1) פדיון פטר חמור עם פינסק קרלין ומורגנשטרן (2) פדיון פטר חמור עם פינסק קרלין ומורגנשטרן (3) פדיון פטר חמור עם פינסק קרלין ומורגנשטרן (4) פדיון פטר חמור עם פינסק קרלין ומורגנשטרן (5) פדיון פטר חמור עם פינסק קרלין ומורגנשטרן (6) פדיון פטר חמור עם פינסק קרלין ומורגנשטרן (7) פדיון פטר חמור עם פינסק קרלין ומורגנשטרן (8) פדיון פטר חמור עם פינסק קרלין ומורגנשטרן (9) פדיון פטר חמור עם פינסק קרלין ומורגנשטרן (10) פדיון פטר חמור עם פינסק קרלין ומורגנשטרן (11) פדיון פטר חמור עם פינסק קרלין ומורגנשטרן (12) פדיון פטר חמור עם פינסק קרלין ומורגנשטרן (13) פדיון פטר חמור עם פינסק קרלין ומורגנשטרן (14) פדיון פטר חמור עם פינסק קרלין ומורגנשטרן (15) פדיון פטר חמור עם פינסק קרלין ומורגנשטרן (16) פדיון פטר חמור עם פינסק קרלין ומורגנשטרן (17) פדיון פטר חמור עם פינסק קרלין ומורגנשטרן (18) פדיון פטר חמור עם פינסק קרלין ומורגנשטרן (19) פדיון פטר חמור עם פינסק קרלין ומורגנשטרן (20) פדיון פטר חמור עם פינסק קרלין ומורגנשטרן (21) פדיון פטר חמור עם פינסק קרלין ומורגנשטרן (22) פדיון פטר חמור עם פינסק קרלין ומורגנשטרן (23) פדיון פטר חמור עם פינסק קרלין ומורגנשטרן (24) פדיון פטר חמור עם פינסק קרלין ומורגנשטרן (25) פדיון פטר חמור עם פינסק קרלין ומורגנשטרן (26)