תיעוד ממעמד החומש סעודה לילדי התלמוד תורה דחסידי באבוב בעיר מונסי בראשות כ"ק אדמו"ר שליט"א

 צילום: JDN

חומש סעודה באבוב מונסי חומש סעודה באבוב מונסי (1) חומש סעודה באבוב מונסי (2) חומש סעודה באבוב מונסי (3) חומש סעודה באבוב מונסי (4) חומש סעודה באבוב מונסי (5) חומש סעודה באבוב מונסי (6) חומש סעודה באבוב מונסי (7)