תיעוד: חומש סעודה בתלמוד תורה צאן יוסף דחסידי פאפא בעיר מונסי כ"ק אדמו"ר שליט"א המתגורר בוויליאמסבורג הגיע לפאר את המעמד

צילום: JDN

חומש סעודה בת''ת צאן יוסף פאפא חומש סעודה בת''ת צאן יוסף פאפא (1) חומש סעודה בת''ת צאן יוסף פאפא (2) חומש סעודה בת''ת צאן יוסף פאפא (3) חומש סעודה בת''ת צאן יוסף פאפא (4) חומש סעודה בת''ת צאן יוסף פאפא (5)