קהל רב חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשבוע שעבר בשמחת החתן מאהל בחצרות קרעטשניף ירושלים - נדבורנה חדרה, לרגל שמחת נישואי צאצאי כ"ק אדמו"רים שליט"א שנערכה בהיכל בית המדרש נחלי אמונה קרעטשניף ברח' השל"ה 15 בני ברק • גלריה

צילום: שוקי לרר JDN

חתן מאהל קרעטשיף ירושלים - נדבורנה חדרה (9) חתן מאהל קרעטשיף ירושלים - נדבורנה חדרה (10) חתן מאהל קרעטשיף ירושלים - נדבורנה חדרה (6) חתן מאהל קרעטשיף ירושלים - נדבורנה חדרה (7) חתן מאהל קרעטשיף ירושלים - נדבורנה חדרה (8) חתן מאהל קרעטשיף ירושלים - נדבורנה חדרה (5) חתן מאהל קרעטשיף ירושלים - נדבורנה חדרה (19) חתן מאהל קרעטשיף ירושלים - נדבורנה חדרה (20) חתן מאהל קרעטשיף ירושלים - נדבורנה חדרה (21) חתן מאהל קרעטשיף ירושלים - נדבורנה חדרה (22) חתן מאהל קרעטשיף ירושלים - נדבורנה חדרה (11) חתן מאהל קרעטשיף ירושלים - נדבורנה חדרה (12) חתן מאהל קרעטשיף ירושלים - נדבורנה חדרה (13) חתן מאהל קרעטשיף ירושלים - נדבורנה חדרה (14) חתן מאהל קרעטשיף ירושלים - נדבורנה חדרה (15) חתן מאהל קרעטשיף ירושלים - נדבורנה חדרה (16) חתן מאהל קרעטשיף ירושלים - נדבורנה חדרה (17) חתן מאהל קרעטשיף ירושלים - נדבורנה חדרה (18) חתן מאהל קרעטשיף ירושלים - נדבורנה חדרה (23) חתן מאהל קרעטשיף ירושלים - נדבורנה חדרה חתן מאהל קרעטשיף ירושלים - נדבורנה חדרה (1) חתן מאהל קרעטשיף ירושלים - נדבורנה חדרה (3) חתן מאהל קרעטשיף ירושלים - נדבורנה חדרה (4) חתן מאהל קרעטשיף ירושלים - נדבורנה חדרה (2)