מאות חגגו השבוע בשמחת נישואי נכד רבה של מגדל העמק הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן שליט"א בן חתנו הג"ר שמואל הניג עב"ג בת הרב יוסף גנץ מנכ"ל 'יד לאחים', שנערכה באולמי 'גני הדקל בבני ברק, את השמחה פיארו עשרות אדמו"רים רבנים ואישי ציבור בהם כ"ק אדמו"רים מספינקא, לעלוב וביאלה רמת אהרן שליט"א • גלריה

צילום: שוקי לרר JDN

שמחת נישואי נכד הגרי''ד גרוסמן (32) שמחת נישואי נכד הגרי''ד גרוסמן (33) שמחת נישואי נכד הגרי''ד גרוסמן (34) שמחת נישואי נכד הגרי''ד גרוסמן (35) שמחת נישואי נכד הגרי''ד גרוסמן (36) שמחת נישואי נכד הגרי''ד גרוסמן שמחת נישואי נכד הגרי''ד גרוסמן (1) שמחת נישואי נכד הגרי''ד גרוסמן (2) שמחת נישואי נכד הגרי''ד גרוסמן (3) שמחת נישואי נכד הגרי''ד גרוסמן (4) שמחת נישואי נכד הגרי''ד גרוסמן (5) שמחת נישואי נכד הגרי''ד גרוסמן (6) שמחת נישואי נכד הגרי''ד גרוסמן (8) שמחת נישואי נכד הגרי''ד גרוסמן (38) שמחת נישואי נכד הגרי''ד גרוסמן (39) שמחת נישואי נכד הגרי''ד גרוסמן (37) שמחת נישואי נכד הגרי''ד גרוסמן (7) שמחת נישואי נכד הגרי''ד גרוסמן (9) שמחת נישואי נכד הגרי''ד גרוסמן (10) שמחת נישואי נכד הגרי''ד גרוסמן (11) שמחת נישואי נכד הגרי''ד גרוסמן (12) שמחת נישואי נכד הגרי''ד גרוסמן (13) שמחת נישואי נכד הגרי''ד גרוסמן (14) שמחת נישואי נכד הגרי''ד גרוסמן (15) שמחת נישואי נכד הגרי''ד גרוסמן (16) שמחת נישואי נכד הגרי''ד גרוסמן (17) שמחת נישואי נכד הגרי''ד גרוסמן (18) שמחת נישואי נכד הגרי''ד גרוסמן (19) שמחת נישואי נכד הגרי''ד גרוסמן (20) שמחת נישואי נכד הגרי''ד גרוסמן (21) שמחת נישואי נכד הגרי''ד גרוסמן (22) שמחת נישואי נכד הגרי''ד גרוסמן (23) שמחת נישואי נכד הגרי''ד גרוסמן (24) שמחת נישואי נכד הגרי''ד גרוסמן (25) שמחת נישואי נכד הגרי''ד גרוסמן (26) שמחת נישואי נכד הגרי''ד גרוסמן (27) שמחת נישואי נכד הגרי''ד גרוסמן (28) שמחת נישואי נכד הגרי''ד גרוסמן (29) שמחת נישואי נכד הגרי''ד גרוסמן (30) שמחת נישואי נכד הגרי''ד גרוסמן (31)