בעצרת נטלו חלק מרנן ורבנן שליט"א חברי הבד"צ של העדה החרדית, אדמו"רים ורבנים, ראשי ישיבות ואלפי בני ישיבות בראשות כ"ק גאב"ד ירושלים שליט"א

עם ישראל עומד חרד וכואב לנוכח הגזירות האיומות העומדות להיגזר עליהם, ע"י מבקשי רעתם, בגיוס בני הישיבות, וסגירת היכלי התורה. בעוד שישיבות וועדות מתכנסות כדי להכין חוקים וגזירות נגד בני התורה, עם ישראל נוקטים בדרכי אבותיהם, ביודעם כי אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים, ומי שענה למרדכי ותלמידיו תינוקות של בית רבן, הוא יעננו.

קרא עוד:

[postim]

הבוקר הגיעו המוני בני ירושלים לרחבת כיכר השבת לזעוק ולהתחנן אל קל עליון, שיושיענו ויפר עצת משטיננו. רחובות האיזור הושחרו מאלפי יהודים, תושבי עיר הקודש ומחוצה לה, אשר עמדו לבושי שק ואפר, והרימו קול בכי ותחינה בראשות מרנן ורבנן גאוני הדור שליט"א.

המעמד האדיר אורגן בהוראת כ"ק גאב"ד ירושלים שליט"א וחברי בית דינו, ואליהם הצטרפו גדולי האדמו"רים וראשי הישיבות, מהארץ כולו, שנוכחו לראות את הסכנה העומדת על פתח עולם התורה.

בשעה היעודה 4:45 באשמורת הבוקר, התמלא ככר השבת באלפים, ישישים וצעירים, לומדי התורה ובעלי עסקים, כולם נקבצו ובאו להתאסף ולקרוע שערי שמים באשמורת הבוקר. מאות אנשים התעטפו בלבוש שק, ובקול רעש גדול קיבלו אליהם האלפים עול מלכות שמים. רגעים נעלים ביותר הורגשו עת אשר האלפים זעקו "ה' הוא אלוקים" מפי כ"ק אדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א.

רבני העדה נשאו דברים חוצבי להבות אש בנושא הגיוס, כשאת המשא המרכזי נשא הגאב"ד שקרא לאלפי ישראל למסור את הנפש ולא להתגייס בשום צורה שהיא ללא פשרות.

את שולחן הכבוד פיארו בנוכחותם בין השאר כ"ק אדמו"רים מתולדות אהרן, רחמסטריווקא, משכנות הרועים, קהל עדת ירושלים, פינסק קרלין, נדבורנה ירושלים וסטראפקוב, וכן הרבנים הגאונים הצדיקים: רבי משה שטרנבוך ראב"ד העדה החרדית, רבי שמואל אויערבאך ר"י מעלות התורה, רבי נפתלי הירצקא פרנקל גאב"ד חוג חת"ס ירושלים, רבי יעקב מאיר שכטר מנהיג קהילת ברסלב,

רבי יהושע רוזנברגר אב"ד קרית הרמ"א בית שמש, רבי יעקב מנדל יורוביץ חבר הבד"ץ, רבי אברהם יצחק אולמן חבר הבד"ץ, רבי יוסף מאיר אלטמן אב"ד חוג חתם סופר בני ברק, רבי חיים צבי מייזליש ר"י סאטמאר בני ברק, רבי נתן קופשיץ אב"ד בית שמש, רבי חיים צבי טייטלבוים אב"ד סאטמר ירושלים, רבי דוד משה זורגר דומ"צ העדה החרדית, רבי משה קאהן ר"י תולדות אהרן ורבי גמליאל רבינוביץ, שליט"א.

צילום: שמואל דריי JDN

DSC_0556_[1600x1200] (800x532) DSC_0558_[1600x1200] (800x532) DSC_0562_[1600x1200] (800x532) DSC_0564_[1600x1200] (800x532) DSC_0566_[1600x1200] (800x532) DSC_0567_[1600x1200] (800x532) DSC_0569_[1600x1200] (800x532) DSC_0570_[1600x1200] (800x532) DSC_0574_[1600x1200] (800x532) DSC_0575_[1600x1200] (800x532) DSC_0576_[1600x1200] (800x532) DSC_0577_[1600x1200] (800x532) DSC_0580_[1600x1200] (800x532) DSC_0581_[1600x1200] (800x532) DSC_0582_[1600x1200] (800x532) DSC_0583_[1600x1200] (532x800) DSC_0584_[1600x1200] (800x532) DSC_0587_[1600x1200] (800x532) DSC_0590_[1600x1200] (800x532) DSC_0591_[1600x1200] (800x532) DSC_0600_[1600x1200] (800x532) DSC_0601_[1600x1200] (800x532) DSC_0615_[1600x1200] (800x532) DSC_0616_[1600x1200] (800x532) DSC_0621_[1600x1200] (800x532) DSC_0667_[1600x1200] (800x532) DSC_0668_[1600x1200] (800x532) DSC_0669_[1600x1200] (800x532) DSC_0670_[1600x1200] (800x532) DSC_0682_[1600x1200] (800x532) DSC_0683_[1600x1200] (800x532) DSC_0702_[1600x1200] (800x532) DSC_0711_[1600x1200] (800x532) DSC_0723_[1600x1200] (800x532) DSC_0733_[1600x1200] (800x532) DSC_0737_[1600x1200] (800x532) DSC_0738_[1600x1200] (800x532) DSC_0740_[1600x1200] (800x532) DSC_0742_[1600x1200] (800x532) DSC_0744_[1600x1200] (800x532) DSC_0746_[1600x1200] (800x532) DSC_0756_[1600x1200] (532x800) DSC_0757_[1600x1200] (800x532) DSC_0759_[1600x1200] (532x800) DSC_0768_[1600x1200] (800x532) DSC_0770_[1600x1200] (800x532) DSC_0772_[1600x1200] (800x532) DSC_0804_[1600x1200] (800x532) DSC_0821_[1600x1200] (800x532) DSC_0823_[1600x1200] (800x532) DSC_0824_[1600x1200] (800x532) DSC_0829_[1600x1200] (800x532) DSC_0831_[1600x1200] (800x532) DSC_0833_[1600x1200] (800x532) DSC_0837_[1600x1200] (800x532) DSC_0840_[1600x1200] (800x532) DSC_0848_[1600x1200] (800x532) DSC_0849_[1600x1200] (800x532) DSC_0853_[1600x1200] (800x532) DSC_0869_[1600x1200] (800x532) DSC_0871_[1600x1200] (800x532) DSC_0881_[1600x1200] (800x532) DSC_0888_[1600x1200] (800x532) DSC_0889_[1600x1200] (800x532) DSC_0896_[1600x1200] (800x532) DSC_0902_[1600x1200] (800x532) DSC_0908_[1600x1200] (800x532) DSC_0909_[1600x1200] (800x532) DSC_0916_[1600x1200] (800x532) DSC_0920_[1600x1200] (800x532) DSC_0937_[1600x1200] (800x532) DSC_0938_[1600x1200] (800x532) DSC_0939_[1600x1200] (800x532) DSC_0940_[1600x1200] (800x532) DSC_0943_[1600x1200] (800x532) DSC_0944_[1600x1200] (800x532) DSC_0957_[1600x1200] (800x532) DSC_0958_[1600x1200] (800x532) DSC_0960_[1600x1200] (800x532) DSC_0962_[1600x1200] (800x532) DSC_0967_[1600x1200] (800x532) DSC_0968_[1600x1200] (800x532) DSC_0969_[1600x1200] (800x532) DSC_0970_[1600x1200] (800x532) DSC_0971_[1600x1200] (800x532) DSC_0972_[1600x1200] (800x532) DSC_0973_[1600x1200] (800x532) DSC_0974_[1600x1200] (800x532) DSC_0976_[1600x1200] (800x532) DSC_0977_[1600x1200] (800x532) DSC_0978_[1600x1200] (800x532) DSC_0979_[1600x1200] (800x532) DSC_0983_[1600x1200] (800x532) DSC_0985_[1600x1200] (800x532) DSC_0995_[1600x1200] (800x532) DSC_0996_[1600x1200] (800x532) DSC_1001_[1600x1200] (800x532) DSC_1004_[1600x1200] (800x532) DSC_1011_[1600x1200] (800x532) DSC_1014_[1600x1200] (800x532) DSC_1020_[1600x1200] (800x532) DSC_1024_[1600x1200] (800x532) DSC_1026_[1600x1200] (800x532) DSC_1028_[1600x1200] (800x532) DSC_1030_[1600x1200] (800x532) DSC_1032_[1600x1200] (800x532) DSC_1034_[1600x1200] (800x532) DSC_1037_[1600x1200] (800x532) DSC_1041_[1600x1200] (800x532) DSC_1043_[1600x1200] (800x532) DSC_1049_[1600x1200] (800x532) DSC_1050_[1600x1200] (800x532) DSC_1051_[1600x1200] (800x532) DSC_1053_[1600x1200] (800x532) DSC_1055_[1600x1200] (800x532) DSC_1057_[1600x1200] (800x532)