גלריה משמחת התנאים לנכדת כ"ק אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א בת בנו הרה"ג ר' חיים מאיר הגר אב"ד ויז'ניץ ב"פ, חתן הגה"צ רבי אהרן טייטלבוים שליט"א אב"ד נירבאטור, עב"ג החתן נכד כ"ק אדמו"ר מקאלוב שליט"א וכ"ק אדמו"ר מדעעש שליט"א חתן כ"ק אדמו"ר משומרי אמונים שליט"א

צילום: JDN

שמחת התנאים בחצרות ויז'ניץ שומרי אמונים קאלוב דעעש שמחת התנאים בחצרות ויז'ניץ שומרי אמונים קאלוב דעעש (1) שמחת התנאים בחצרות ויז'ניץ שומרי אמונים קאלוב דעעש (2) שמחת התנאים בחצרות ויז'ניץ שומרי אמונים קאלוב דעעש (3) שמחת התנאים בחצרות ויז'ניץ שומרי אמונים קאלוב דעעש (4) שמחת התנאים בחצרות ויז'ניץ שומרי אמונים קאלוב דעעש (5) שמחת התנאים בחצרות ויז'ניץ שומרי אמונים קאלוב דעעש (6) שמחת התנאים בחצרות ויז'ניץ שומרי אמונים קאלוב דעעש (7) שמחת התנאים בחצרות ויז'ניץ שומרי אמונים קאלוב דעעש (8) שמחת התנאים בחצרות ויז'ניץ שומרי אמונים קאלוב דעעש (9) שמחת התנאים בחצרות ויז'ניץ שומרי אמונים קאלוב דעעש (10) שמחת התנאים בחצרות ויז'ניץ שומרי אמונים קאלוב דעעש (11) שמחת התנאים בחצרות ויז'ניץ שומרי אמונים קאלוב דעעש (12) שמחת התנאים בחצרות ויז'ניץ שומרי אמונים קאלוב דעעש (13) שמחת התנאים בחצרות ויז'ניץ שומרי אמונים קאלוב דעעש (14)