מאות חסידי בעלזא תושבי אשדוד התכנסו בשטיבל 'בית דוד שאול' לכנס הסברה בנושא האינטרנט המסונן מחברת נט-צח • נשאו דברים: חבר הבד"ץ מחזיקי הדת הגה"צ רבי אברהם צבי דירנפלד דומ"צ קהילת בעלזא בבי"ש ות"א, דומ"צ הקהילה באשדוד הגאון רבי שמאי קהת הכהן גרוס שליט"א, והרב יוסף בוימגרטן הי"ו

כנס נט-צח בעלזא אשדוד כנס נט-צח בעלזא אשדוד (1) כנס נט-צח בעלזא אשדוד (2) כנס נט-צח בעלזא אשדוד (3) כנס נט-צח בעלזא אשדוד (4) כנס נט-צח בעלזא אשדוד (5) כנס נט-צח בעלזא אשדוד (6)