קהל רב מתושבי ירושלים נטלו חלק השבוע בשמחת נישואי בנו של הרב עמרם שפירא משמשו ויד ימינו של כ"ק גאב"ד ירושלים רבי יצחק טוביה ווייס שליט"א שנערכה באולמי תמיר בירושלים, הגאב"ד השתתף בכל מהלך החתונה מהקבלת פנים ועד אחרי המצוה טאנץ, בחופה התכבד בסידור הקידושין כ"ק אדמו"ר מרחמסטריווקא שליט"א • צפו בגלריה מרהיבה

צילום: JDN

שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (1) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (2) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (3) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (4) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (5) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (6) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (7) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (8) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (9) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (10) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (11) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (12) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (13) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (15) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (16) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (17) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (18) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (19) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (20) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (21) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (22) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (23) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (24) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (25) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (26) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (27) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (28) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (29) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (30) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (31) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (32) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (33) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (34) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (35) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (36) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (37) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (38) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (39) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (40) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (41) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (42) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (45) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (46) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (47) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (48) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (49) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (50) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (51) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (52) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (53) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (54) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (55) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (56) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (57) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (58) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (59) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (60) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (61) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (62) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (63) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (64) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (65) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (66) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (67) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (68) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (69) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (70) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (71) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (72) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (73) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (75) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (76) שמחת נישואי בן משב''ק הגאב''ד ר' עמרם שפירא (77)