קהל רב מתושבי בורו פארק חסידים ואנשי מעשה ובראשם אדמו"רים ורבנים נטלו חלק בשמחת החתונה לבן הרה"צ רבי ישעיה קרויז אב"ד אפטא שליט"א עם בת הרה"צ נפתלי הרצקא קליין שליט"א בנו של דומ"צ סאטמר לייקווד הרה"צ מרדכי בצלאל קליין שליט"א נכדי כ"ק אדמו"רים מווערדאן הורדנקא וגאב"ד אודווארי שליט"א • גלריה

צילום: JDN

שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (5) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (6) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (7) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (8) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (9) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (10) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (11) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (12) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (13) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (14) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (15) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (16) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (17) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (18) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (19) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (20) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (21) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (22) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (23) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (24) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (25) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (1) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (26) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (27) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (28) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (3) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (4) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (2) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (29) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (30) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (31) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (32) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (33) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (56) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (34) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (35) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (36) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (37) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (38) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (39) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (40) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (41) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (42) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (43) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (44) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (45) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (46) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (47) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (48) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (49) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (50) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (51) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (52) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (53) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (54) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (55) שמחת הנישואין בחצרות אפטא - הורדנקא, ווערדאן, אודווארי (57)