קהל רב מתלמידיו ומכריו של הגאון הגדול רבי דוד מן זצ"ל התכנסו בשבוע שעבר לעצרת מספד והתעוררות לזכרו בהיכל ישיבת בית הלל בבני ברק בהשתתפות מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א נשאו דברים: ראש ישיבת פוניבז' מרן הגר"ג אדלשטיין, ובניו רבי משה ורבי אליהו מן, שליט"א

צילום: שוקי לרר JDN

הספד על הגר''ד מן בבני ברק הספד על הגר''ד מן בבני ברק (1) הספד על הגר''ד מן בבני ברק (2) הספד על הגר''ד מן בבני ברק (3) הספד על הגר''ד מן בבני ברק (4) הספד על הגר''ד מן בבני ברק (5) הספד על הגר''ד מן בבני ברק (6) הספד על הגר''ד מן בבני ברק (7) הספד על הגר''ד מן בבני ברק (8) הספד על הגר''ד מן בבני ברק (9) הספד על הגר''ד מן בבני ברק (10) הספד על הגר''ד מן בבני ברק (11) הספד על הגר''ד מן בבני ברק (12)